HEERHUGOWAARD - Op 1 maart gaven wethouder Annette Groot van gemeente Dijk en Waard en hoogheemraad Klazien Hartog van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) symbolisch het startsein voor de bouw van gemaal De Waardse Dijk. Met de bouw van het gemaal start een nieuwe fase in de ontwikkeling van Stationsgebied Dijk en Waard.


In de vernieuwing van het stationsgebied speelt water de hoofdrol. Gemeente Dijk en Waard gaat de Zuidtangent aanpassen door een tunnel onder het spoor aan te leggen om zo een belangrijk en ook gevaarlijk knelpunt voor het wegverkeer op te lossen. Met de bouw van de spooronderdoorgang wordt de Westertocht, een belangrijke waterloop van het noorden naar het zuiden van de polder onderbroken. Voor een toekomstbestendige oplossing voor de aan- en afvoer van water in de polder Heerhugowaard is de bouw van een gemaal door het hoogheemraadschap op de kruising N242 en N194 een voorwaarde.

Wethouder Annette Groot: “Als het droog en heet weer is, heb je water nodig. Als het stortregent, wil je juist snel water kunnen afvoeren. Met dit nieuwe gemaal en de samenwerking met HHNK zijn we op die scenario’s voorbereid. Zo kunnen we de komende jaren vooruit! Het Stationsgebied wordt een prettige plek om te wonen en te verblijven.”

Komende weken worden ter voorbereiding hekken geplaatst en materialen aangevoerd, zodat in april de bouw van het gemaal gestart kan worden. Als eerste aanzet daartoe hingen hoogheemraad Klazien Hartog en wethouder Annette Groot een informatief bouwdoek aan het bouwhek. In november 2023 is de oplevering van het gemaal, zodat gestart kan worden met de aanleg van de spooronderdoorgang.

Klimaatrobuuste polder

Met de bouw van het gemaal is rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering zoals overvloedige regenval en extreme droogte. Naast een nieuw gemaal worden sloten slim gekoppeld en komen er wadi’s in de wijk. Zo is er in de komende jaren ruimte voor wonen, landbouw en recreatie. Met het gemaal Huygendijk en het nieuwe gemaal De Waardse Dijk is er een ruimere capaciteit voor waterverwerking. Mede door de oost-westverbinding aan de noordzijde van Heerhugowaard neemt de klimaatbestendigheid van het gebied toe.

Hoogheemraad Klazien Hartog van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is blij dat water de ruimte krijgt in het gebied: ,,Door goed samen te werken en samen te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen is dit tot stand gekomen. Er is ruimte voor water en het verwerken ervan en de gemeente kan verder werken aan de ontwikkelingen in het gebied en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een prachtig voorbeeld van een hele mooie samenwerking voor de inwoners van het gebied!''

Krachten bundelen

Gemeente Dijk en Waard en HHNK hebben de afgelopen jaren gezamenlijk onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheden op het gebied van extreme neerslag, toenemende droogte, verhoogde kans op overstroming en langere perioden met hitte liggen, én de kansen in het gebied. Eind 2021 ondertekenden de bestuurders een uitvoeringsovereenkomst. Nu wordt de eerste stap gezet in de uitvoering met de bouw van het gemaal.

Het project Klimaatrobuuste polder wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van klimaatadaptatie.