HEERHUGOWAARD - Gemeente Dijk en Waard wil van bedrijventerrein De Frans in Heerhugowaard een toekomstbesteding, sterk en dynamisch woon- en werkgebied maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu ook formeel besloten om met de ontwikkeling van het hele gebied aan de slag te gaan. Op basis van dit besluit kan een begin worden gemaakt met de gewenste transformatie. Dit proces gaat een aantal jaren in beslag nemen.

Versnellingslocaties
Er zijn nu al verouderde bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor woningbouw. Deze plannen hebben nu nog betrekking op afzonderlijke kavels. Dit zijn de plekken die in 2019 zijn aangewezen als versnellingslocaties (in de gemeente Heerhugowaard). Het eerste plan (Deimoslaan 1-5) is inmiddels onherroepelijk en kan op korte termijn starten. De gemeente wil De Frans vanaf nu als één gebied ontwikkelen en samen met betrokken partijen aantrekkelijker maken, zowel wat betreft de bouwplannen als de openbare ruimte.

Proeftuin
De transformatie van De Frans krijgt door de omvang, de diversiteit aan projectpartners en belanghebbenden en de complexiteit een lange looptijd. De route van de herontwikkeling wordt samen met de vastgoedeigenaren en andere partijen uitgestippeld. In dit traject is ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. De gemeente beschouwt het transformatieproces als een proeftuin. Visie Werklocaties De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard, die nu samen de gemeente Dijk en Waard vormen, hebben eind 2020 de Visie Werklocaties Dijk en Waard vastgesteld. Op basis van deze visie wil de gemeente samen met vastgoedeigenaren, ondernemers, instellingen en inwoners aan de slag met het toekomstbestendig maken van belangrijke werklocaties. Eén van deze werklocaties is De Frans, dat direct grenst aan het Stationsgebied. De Frans is voor een deel een wat verouderd gebied met verschillende functies, zoals werken, onderwijs en diverse voorzieningen. De gemeente wil deze locatie verder transformeren tot een toekomstbestendig woon- en werkgebied (met voorzieningen) dat goed verbonden is met de omgeving.

Extra woningen in stedelijke omgeving
Door werken meer te mengen met wonen kunnen op De Frans extra woningen worden toegevoegd aan een stedelijke omgeving. Tevens biedt de transformatie mogelijkheden om op een steenworp afstand van het NS-station een aantrekkelijk woon- en werkgebied te realiseren. Dijk en Waard heeft de ambitie om 10.000 woningen te bouwen tot 2030. Een deel van deze ambitie kan op De Frans worden gerealiseerd.

Gebiedsvisie
Anno 2022 is voor De Frans een gebiedsvisie nodig, een perspectief voor de doorontwikkeling van het gebied. Het doel is om te komen tot een haalbaar en gedragen integraal plan (gebiedsvisie en ontwikkelstrategie) voor de transformatie van De Frans. In de afgelopen periode hebben individuele gesprekken in het gebied en een collectieve bijeenkomst voor alle betrokkenen duidelijk gemaakt dat binnen het gebied een breed draagvlak bestaat voor de transformatie van De Frans. Voor andere woon- en werklocaties, zoals het Stationsgebied en het Stadshart, zijn al gebiedsvisies vastgesteld of in de maak. De gemeente wil de gebiedsvisie en de ontwikkelstrategie samen met de ondernemers en bewoners, eigenaren, initiatiefnemers en instellingen gestalte geven.