DIJK EN WAARD - Aan de Veldspaat in Heerhugowaard werd 24 november de tweehonderdste publieke laadpaal in Dijk en Waard in gebruik genomen. In de komende maanden worden zeker nog eens veertig laadpalen gerealiseerd. Om tegemoet te komen aan de toename van het aantal elektrische auto's zijn in Dijk en Waard de komende jaren meer elektrische laadpalen voorzien.

In Januari 2023 werden 285 locaties voor laadpalen, elk met twee laadpunten, bepaald voor de periode tot en met 2027. Hierbij is gelet op een goede spreiding en voldoende aansluitmogelijkheden. Hiervan zijn 236 locaties 'nog te realiseren'. Dijk en Waard gaat toe naar een situatie waarin er altijd meerdere laadpalen binnen tweehonderd meter staan, zodat er een alternatief is wanneer de dichtstbijzijnde laadpaal bezet is. Hoe snel dat gaat, is afhankelijk van het aantal aanvragen dat wordt ingediend. Openbare laadpalen worden namelijk geplaatst als inwoners erom vragen. De plaatsing is gratis.

Overzicht beoogde plekken laadpalen

Waar nieuwe laadpalen worden geplaatst en welke binnenkort gerealiseerd worden is te zien op laadkaart.mrae.nl. Voordat de 285 locaties door de gemeente zijn vastgesteld met een verkeersbesluit konden inwoners reageren op de voorgestelde locaties. Vóór plaatsing van een nieuwe laadpaal op verzoek van een inwoner, wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd via www.dijkenwaard.nl/nieuws-en-bekendmakingen/bekendmakingen. De gebruikelijke bezwaarprocedure is van toepassing.

Laden elektrische auto's zonder hinder andere inwoners

In het coalitieakkoord gaf onze gemeenteraad het al aan: het is belangrijk dat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd of lichamelijke beperkingen. Daarom gelden voor het laden van elektrische auto's regels. Onlangs gaf de gemeenteraad het college opdracht om te onderzoeken of de gemeente kabelgoottegels en/of een alternatieve oplossing voor het thuisladen aan haar inwoners kan aanbieden, waarbij de kosten wel bij de aanvrager in rekening worden gebracht. De uitkomst van het onderzoek bepaalt of de huidige regels worden aangepast. De raad vroeg ook om te onderzoeken of het mogelijk is om bij de aanleg van nieuwe straten/wijken of bij onderhoud laadlantaarnpalen te plaatsen.

MRA-Elektrisch organiseert de aanbestedingen namens alle gemeenten in Noord-Holland. Verschillende exploitanten realiseren deze laadpunten. De tarieven voor de stroom bij de openbare laadpalen verschillen per paal. De prijs hangt af van de exploitant en het soort laadpas dat wordt gebruikt.

De regels voor het juist laden van elektrische auto's.