HEERHUGOWAARD - Hoe veilig vindt u uw buurt? Is er sprake van problemen in uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Welk preventieve maatregelen treft u zelf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in de Veiligheidsmonitor worden gesteld. Dit keer zijn er (extra) ook vragen over vuurwerkoverlast opgenomen.

Ruim 1500 inwoners van de gemeente Heerhugowaard zijn willekeurig geselecteerd om via het invullen van een vragenlijst mee te doen aan deze monitor die op 24 augustus van start gaat. De uitkomsten worden begin 2018 verwacht.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar de beleving van veiligheid door inwoners, hun ervaringen met buurtproblemen en criminaliteit en het optreden van gemeente en politie daarin. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 24 augustus 2017. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks, terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Bert Blase benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we onze aanpak beter afstemmen op hun wensen, ervaringen en ook de eigen inzet van inwoners”.
Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat de geselecteerde inwoners die de vragenlijst krijgen, zoveel mogelijk meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.
In Heerhugowaard is een extra vragenblok opgenomen over vuurwerkoverlast. Dit, n.a.v. een motie, ingediend door de Jeugdgemeenteraad in 2016: men wil de mening weten van inwoners over het afsteken van vuurwerk.

Deelnemers aan Veiligheidsmonitor krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van het onderzoek in te vullen. In de loop der jaren is de monitor al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.
Meer informatie over vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl
Informatie voor de redactie:

Voor meer informatie over de Veiligheidsmonitor kunt u contact opnemen met Mw S. Waschkowitz van team Veiligheid van de gemeente: s.waschkowitz@heerhugowaard.nl of via 01472.