LANGEDIJK - Langedijk en Heerhugowaard hebben zich verloofd. Vanavond besloten de gemeenteraden dat de toekomst van de buurgemeenten samen is. Als trouwdatum wordt 1 januari 2022 genoemd.

Er wordt al langer gesproken over trouwplannen tussen beide buren, maar over hoe dat er in de toekomst uit moest gaan zien werd door beide partners nog gediscussieerd. Vooral in Langedijk was er weerstand tegen het opgeven van de zelfstandigheid.

Heerhugowaard en Langedijk werken al op veel terreinen samen. Beide gemeenten willen die samenwerking intensiveren. Een ambtelijke fusie was de eerste inzet. Dan blijven beide gemeenten zelfstandig en wordt het ambtenarenapparaat samengevoegd.

Uit verschillende onderzoeken bleek echter dat een bestuurlijke fusie - een huwelijk - positiever zou uitpakken voor inwoners en ondernemers. Een meerderheid van beide gemeenteraden onderschrijft de meerwaarde van een bestuurlijke fusie.

Alleen in Langedijk stemden twee partijen (CDA en Kleurrijk Langedijk) tegen. In Heerhugowaard schaarden alle partijen zich unaniem achter de verloving.

Vervolg
De gemeentelijke herindelingsprocudure (Arhi-procudure) zal nu worden voorbereid. Beide raden hameren op het behoud van de eigen identiteit en het behoud van alle afzonderlijke (dorps)kernen. Ook is van belang dat er draagvlak bij de inwoners is voor dit voorgenomen huwelijk.

Als tussenstap naar deze volledige, bestuurlijke fusie wordt er per 2020 eerst ambtelijk gefuseerd.