Op de Veteranenavond in Heerhugowaard op 16 juni zijn twee veteranen onderscheiden met het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen. De heer H.N. Stuurman kreeg de onderscheiding ter plaatse opgespeld door burgemeester Han ter Heegde voor zijn missie in Libanon (foto links). De heer E.L.A. Hendriks, eveneens Libanonveteraan, was niet aanwezig en krijgt de onderscheiding thuis gestuurd.
De Verenigde Naties hebben in 1988 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend gekregen voor deelname aan vredesmissies vanaf 1956. De Minister van Defensie in Nederland heeft die prijs ‘verpersoonlijkt’ met het instellen van het draaginsigne. Militairen die tussen 1956 en 1988 minstens dertig dagen aaneengesloten in het buitenland zijn ingezet voor vredesoperaties komen in aanmerking voor het insigne.


De Veteranenavond op 16 juni werd bezocht door ruim honderd veteranen en partners. Sprekers waren Maurice Armand, Cor van Vliet en Arie Meijne.
De heer Armand is in 1995 actief geweest in Bosnië. Hij wil in Heerhugowaard een inloophuis voor veteranen opzetten als plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.
De heren Van Vliet en Meijne hebben begin jaren zestig in Nieuw-Guinea gediend, aanvankelijk als toezichthouders. Later kregen zij te maken met gewapende Indonesische infiltranten en de dreiging van een Indonesische invasie.


De gemeente organiseert eens per drie jaar een veteranenbijeenkomst. Dit jaar was er voor het eerst de Wall of Honour, een initiatief van de Stichting Anjerveteranendag. Mensen kunnen op dit doek hun respect en waardering tonen met een persoonlijke boodschap. Heerhugowaardse veteranen hadden bij de gemeente om zo’n wall gevraagd. Op de nationale Veteranendag op zaterdag 25 juni in Den Haag maakt de Heerhugowaardse Wall of Honour deel uit van een lint van walls van andere gemeenten die opgesteld worden tussen het Centraal Station en het Malieveld.


Op de foto rechts een veteraan die bij de rode baretten heeft gediend.