De wegconstructie en de bomen van de Middenweg Zuid hebben het einde van hun levensduur bereikt en de weginrichting voldoet  niet meer aan de huidige inzichten. Voldoende reden voor een duurzame herinrichting van het gedeelte van de Middenweg tussen Intratuin en de rotonde bij de Reuzenpandasingel.

De komende periode wordt aan het ontwerp gewerkt, met als doel om in mei van 2017 een definitief ontwerp gereed te hebben. Vervolgens wordt er een aannemer gezocht en aangesteld en start de daadwerkelijke uitvoering het eerste kwartaal van 2018.

De bewoners krijgen de mogelijkheid om plaats te nemen in een klankbordgroep om mee te denken over een aantal onderdelen van de herinrichting.

De Middenweg wordt door velen beschouwd als een uniek deel van Heerhugowaard. Beeldbepalende elementen van de Middenweg zijn sinds het ontstaan van de weg in de zeventiende eeuw nauwelijks veranderd. Ook ten tijde van de ontwikkeling van de omliggende woonwijk Stad van de Zon is bewust gekozen voor het behoud van de oorspronkelijke inrichting. Vanwege deze bijzonderheden gaat de gemeente heel zorgvuldig om met de herinrichting en het behoud van de cultuurhistorische waarde van deze weg.

De inwoners die aan de Middenweg wonen zijn inmiddels uitgenodigd voor een eerste informatieavond op 8 november.

Foto: Persbureau Annes