HEERHUGOWAARD - De zorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen is gewaarborgd, ook nu er een nieuwe jeugdhulpaanbieder komt. Dat zegt wethouder John Does namens achttien gemeen-ten in de regio. En die nieuwe jeugdhulpaanbieder, Horizon,komt er. De rechter heeft op 5 december uitgesproken dat de achttien gemeenten de aan-besteding voor een nieuwe jeugdhulpaanbieder naar behoren hebben doorlopen. De huidige aanbieder van die zorg, Parlan, had de rechter om een uitspraak gevraagd.

Gemeenten zijn met Parlan en met Horizon in gesprek. Zij gaan zich ervoor inzetten dat elk kind – of het nu reeds in Transferium verblijft of nieuw in zorg komt bij Horizon – de Jeugdzorg Plus krijgt die het nodig heeft. Omdat de definitieve gunning wegens de juridische procedure is uitgesteld, is besloten om het con-tract met Horizon vanaf februari 2019 in te laten gaan. Wethouder John Does: ‘Het is eerder gezegd,maar we hebben één grote gemeen-schappelijke drijfveer: we willen allemaal het beste voor deze groep kwetsbare jongeren. Jongeren hebben recht op de best mogelijke zorg. Daar zijn we het over eens.Elk kind verdient een toekomst. We komen samen tot afspraken over de zorgcontinuïteit om de onrust bij jongeren, ouders en betrokkenen spoedig weg te kunnen nemen.’