Vanaf maandag 24 oktober zijn de wegwerkzaamheden aan de Industriestraat gestart. Deze duren met tussenpozen tot medio mei 2017. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid en wordt geprobeerd om de overlast tot een minimum te beperken.

(Brom)fietsverkeer

Het bestaande fietspad wordt helemaal aangepast. Doorgaand (brom)fietsverkeer is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Doorgaand (brom)fietsverkeer wordt via de Handelstraat en de Stationsstraat omgeleid. Bestemmingsverkeer moet afstappen en kan een via rijplaten bedrijven en woningen bereiken.

(Vracht)autoverkeer

De rijbaan wordt tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk over 1 rijstrook afgesloten. Doorgaand (vracht)autoverkeer is mogelijk via de