ALKMAAR - De provincie Noord-Holland voert ingrijpende werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug. Deze zijn inmiddels gestart en duren tot eind 2018. De werkzaamheden veroorzaken regelmatig ernstige verkeershinder.

In deze tekst informeert de provincie over de periode tot het najaar. De Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar is onderdeel van de Ring Alkmaar Noordoost. Dit is een belangrijke doorgaande verkeersroute vanaf de A9 richting Heerhugowaard en verder.

Waarom werk aan de Leeghwaterbrug?

Het werk aan de Leeghwaterbrug is noodzakelijk om de veiligheid ervan voor zowel weg- als vaarweggebruikers te kunnen blijven garanderen. De Leeghwaterbrug bestaat uit twee brugdelen: één richting Heerhugowaard en één richting Alkmaar. Aan het brugdeel richting Heerhugowaard wordt groot onderhoud gepleegd. Van dit brugdeel wordt de klep en de installaties vervangen. Het brugdeel in de richting van Alkmaar (A9) wordt volledig vervangen, omdat dit deel aan het einde van haar levensduur is.

Periode vanaf 4 september 2017

De brug richting Heerhugowaard is vanaf 4 september weer in gebruik. Dat betekent dat in beide richtingen dan twee rijstroken beschikbaar zijn: in totaal vier rijstroken. Als de brug eind 2018 gereed is zijn alle (vijf) rijstroken weer beschikbaar.

In de loop van het najaar wordt het gehele brugdeel richting Alkmaar gesloopt inclusief de fundering. Deze werkzaamheden duren tot eind 2018. Tijdens deze werkzaamheden blijven vier van de vijf rijstroken beschikbaar. Zodra meer bekend is over de planning en daaruit volgende hinder, informeert de provincie betrokkenen opnieuw via advertenties, de website en andere communicatie uitingen.

Sluitingstijden voor wegverkeer richting Heerhugowaard tijdens afwijkende bedientijden voor de scheepvaart van 4 september tot en met 18 september

De brug richting Heerhugowaard wordt vanaf 4 september 2017 tot en met 18 september 2017 twee maal per dag handmatig bediend voor de scheepvaart.

  • Van maandag tot en met vrijdag is de brug vanaf 10.00 uur en 20.00 uur maximaal één uur gesloten voor wegverkeer.
  • Op zaterdag en zondag is de brug vanaf 08.30 uur en 19.00 uur maximaal één uur gesloten voor wegverkeer.

Vanaf deze tijden kan het wegverkeer richting Heerhugowaard niet over de brug. Het verkeer wordt dan omgeleid. De omleiding duurt telkens maximaal een uur. Het verkeer richting Alkmaar kan wel normaal blijven rijden. De brug sluit hier onder het normale regime. Dat wil zeggen dat het brugdeel richting Alkmaar met de normale snelheid open en dicht gaat; namelijk als het brugdeel richting Heerhugowaard bijna open staat.

Scheepvaart: beperkte doorgang van 4 september tot en met 18 september

Boten die in de periode van 4 september tot en met 18 september 2017 onder de Leeghwaterbrug door willen varen kunnen dat enkel op de volgende tijdstippen doen:

  • Van maandag tot en met vrijdag om 10.30 uur en om 20.30 uur.
  • Op zaterdag en zondag om 09.00 uur en om 19.30 uur.

Tot 4 september is er geen brugbediening. Het vaarverkeer kan dan niet onder de brug door.

Wegafsluitingen richting Heerhugowaard van 11 september tot en met 18 september

De brug richting Heerhugowaard is voor verkeer gesloten van 11 september tot en met 18 september tussen 22.00 uur en 05.00 uur. Deze afsluitingen zijn nodig om testen uit te voeren.

Fietsers: situatie vanaf 4 september

Vanaf 4 september 2017 kunnen fietsers weer onder de Leeghwaterbrug door. Dit geldt alleen voor de noordzijde van Leeghwaterbrug (dit is richting Heerhugowaard). Het Zeglis blijft in verband met de werkzaamheden nog afgesloten.

Periode tot 4 september 2017

De piek van de werkzaamheden eindigt op maandagochtend 4 september 2017 om 05.00 uur. Tot die tijd zijn twee van de vijf rijstroken beschikbaar. Ook de toerist Diamantweg richting Heerhugowaard is afgesloten; de omleidingsroutes worden ter plekke met borden aangegeven.

Advies: Mijd de Leeghwaterbrug!

De werkzaamheden kunnen, zeker op werkdagen tijdens de spits, voor ernstige hinder zorgen, zoals filevorming of vertraging. De provincie raadt weggebruikers aan om de Leeghwaterbrug richting Heerhugowaard zoveel mogelijk te mijden. Richting Alkmaar zijn twee rijstroken beschikbaar. Dit is de gebruikelijke situatie.

Wat doet de provincie om hinder te beperken?

Binnen de mogelijkheden die provincie en aannemer hebben wordt hinder en overlast zoveel mogelijk beperkt. Afsluitingen vinden in een zo kort mogelijke periode plaats en de provincie besteedt aandacht aan optimale lokale omleidingsroutes. Desondanks is hinder onvermijdelijk.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Leeghwaterbrug door een mail te sturen aan: leeghwaterbrug@noord-holland.nl.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.noord-holland/leeghwaterbrug. Bij vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland, 0800 0200 600 (gratis) of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl.