HEERHUGOWAARD - In de afgelopen maanden is er binnen het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard een onoverbrugbaar bestuurlijk verschil van inzicht ontstaan in de aanpak van diverse politieke vraagstukken. Het gaat hierbij om onder andere de Jeugdzorg die conform de wettelijke bepalingen is uitgevoerd en de totstandkoming van de nieuwbouw van het Huygens College. 

Mede hierdoor is het vertrouwen in de onderlinge samenwerking geschaad. Elke vorm van verdere samenwerking leidt tot verwijdering in het college.

Wethouder Carolien van Diemen: "Ik wil niet dat u, als inwoner, de dupe van een onwerkbare bestuurlijke situatie wordt. Daarom heb ik besloten mijn functie van wethouder en de daarbij behorende portefeuilles beschikbaar te stellen aan de raad. Bij de raadsvergadering van 28 februari aanstaande bied ik mijn ontslag aan."

De D66-fractie steunt Carolien van Diemen bij haar ontslag en begrijpt haar beweegredenen. Als gevolg van haar terugtreding als wethouder stapt D66 uit de coalitie en neemt plaats in de oppositiebank.

Vanuit de oppositie blijft D66 haar belangrijke constructieve en positieve rol in de Heerhugowaardse politiek vervullen; met een kritische blik en inbreng van eigen initiatieven in het belang van alle inwoners én ondernemers.