HEERHUGOWAARD - Na de verkiezingen van maarten de daaropvolgende college-onderhandelingen is Gido Oude Kotte wethouder Financiën. Op 12 november werd zijn eerste begroting behandeld in de gemeenteraad. In een volgend Stadsnieuws meer daarover.Vooruitlopend daarop is nu al duidelijk: Heerhugowaard is een kerngezonde gemeente als het om de financiën gaat.Dat biedt ruimte voor allerlei(nieuwe) initiatieven.


Heerhugowaard heeft een begroting van bijna 140 miljoen euro. Het meeste geld gaat naar het sociaal domein: 61 miljoen euro. In figuur 1 de verdeling over de verschillende programma’s.

Uitgaven
Het geld voor de verschillende programma’s wordt onder andere besteed aan onderhoud en ver-betering van wegen, openbare verlichting, de openbare groen-voorziening, het ophalen van afval,het bouwen van nieuwe scholen, algemene sportvoorzieningen, jeugdhulp, ouderenzorg en hulp aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook de medewerkers van de gemeente en het dienstwagenpark van de gemeente kost geld.Overigens besteedt Heerhugowaard in de regio Alkmaar het minst per inwoner aan haar ambtenaren.

Inkomsten
De grootste inkomstenbron van gemeenten is de uitkering uit het gemeentefonds. De hoogte van de uitkering is onder andere gebaseerd op het aantal inwoners.Heerhugowaard krijgt volgend jaarruim 84 miljoen euro uit dat fonds.Andere inkomsten komen uit leges en lokale belastingen zoals de WOZ-waarde, afvalstoffenheffingen rioolheffing. De lokale belastingen blijven nagenoeg gelijk. Alleen de afvalstoffenheffing gaat licht omhoog , onder andere vanwege de verdubbeling van de verbrandingstarieven voor restafval bij de HVC.

Subsidies
Een gemeente is niet verplicht om instellingen en maatschappelijke organisaties te subsidiëren. Dat is een politieke keuze. In figuur 2 een overzicht van de subsidies die de gemeente verstrekt.Zoals gezegd, in Stadsnieuws van 27 november meer over de begrotingsbehandeling in de raad.