DIJK EN WAARD - De afvalinzameling in Dijk en Waard verandert per 1 januari 2024. In heel Dijk en Waard leegt de gemeente de afvalbakken met groene deksel (gft) en de afvalbakken met oranje deksel (PMD) dan een keer in de twee weken. Het restafval (afvalbak met grijze deksel) wordt een keer in de vier weken opgehaald. Dit heeft de gemeenteraad op 10 oktober besloten. Daarmee wordt het inzamelen van huishoudelijk afval in heel Dijk en Waard gelijk. Bovendien wil de gemeente inwoners stimuleren beter afval te scheiden.


Voor bijna alle inwoners verandert er iets. Voor elk huishouden met tenminste een van de drie afvalbakken wijzigen de ophaaldagen. De afvalbakken voor groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gft), plastic, blik (metaal) en drinkpakken (PMD) en restafval (grijze deksel) worden vanaf 2024 met een andere frequentie geleegd.Inwoners die in een appartement wonen, hebben in de meeste gevallen geen afvalbakken. Zij kunnen het afval gescheiden inleveren bij het afvalinzamelpunt in de wijk.

Beter afval scheiden
De nieuwe inzamelfrequentie is erop gericht om beter afval te scheiden. Met het scheiden van gft en PMD houden we waardevolle grondstoffen over die goed recyclebaar of herbruikbaar zijn. Hoe beter inwoners het afval scheiden, des te minder restafval er overblijft. Daarom is besloten de afvalbak met grijze deksel minder vaak te legen dan de andere twee afvalbakken. Ook komen er meer afvalinzamelpunten in bestaande wijken, waar inwoners glas, oud papier, textiel en plastic heen kunnen brengen. In Heerhugowaard is dit vaak al goed geregeld, in de dorpen van voormalig Langedijk komen er meer inzamelcontainers bij.

Gelijktrekken
Het besluit komt voort uit een harmonisatie in het kader van de fusie tussen voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. De gemeente heeft twee jaar de tijd om alle verordeningen, regels en werkwijzen te harmoniseren, oftewel gelijk te trekken.Inwoners van voormalige gemeente Langedijk waren gewend dat elke afvalbak eens in de drie weken werd geleegd. Inwoners van voormalige gemeente Heerhugowaard waren gewend dat de afvalbakken eens in de twee weken werden geleegd.Voor alle inwoners in Dijk en Waard vraagt de wijziging om aanpassingen. De frequentie voor afvalinzameling is vastgelegd in het grondstoffenbeleidsplan en de Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024.

Wijziging ophaaldagen
Wanneer de gemeente welke afvalbak komt legen in welke wijk is nu nog niet bekend. Stadsbedrijf, de gemeentelijke afdeling die zich bezighoudt met afvalinzameling, heeft nu de tijd om de nieuwe werkwijze te organiseren. De gemeente informeert inwoners in de komende maanden over de gewijzigde ophaaldagen en afval scheiden.

Blijf op de hoogte
Download de gratis app 'Afvalwijzer' of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl om op de hoogte te blijven van het nieuwe inzamelschema. Als inwoners hun postcode en huisnummer invoeren, zien zij de afvalkalender voor 2023. Tip: zet in de app notificaties aan, dan komt er een seintje op de smartphone als het tijd is om de afvalbak aan de weg te zetten. Ook de afvalkalender voor 2024 wordt te zijner tijd toegevoegd aan de app en de website.

Meer informatie: www.dijkenwaard.nl/afval