HEERHUGOWAARD - De bouwplannen voor twee appartementengebouwen aan de Hectorlaan zijn in een nieuwe fase beland. Het ontwerp bestemmingsplan Hectorlaan 17-19 en 21-31 en de ontwerp omgevingsvergunning voor het appartementengebouw aan de Hectorlaan 17-19 komen naar verwachting in mei ter inzage te liggen. Iedereen kan in die periode op het ontwerp bestemmingsplan reageren.


De huidige kantoorgebouwen op de Hectorlaan 17-31 worden gesloopt. In de twee nieuwe woongebouwen worden in totaal 65 koopappartementen gerealiseerd.

Op de locatie Hectorlaan 17-19, bij de entree van De Frans, gaat het om 29 koopappartementen en op de locatie Hectorlaan 21-31 komen 36 koopappartementen. Net als op andere woningbouwlocaties in Dijk en Waard bestaat een deel van de nieuwbouw uit sociale woningbouw. Op de locatie Hectorlaan 17-19 worden 10 van de 29 woningen aangeboden als sociale koopappartementen. Op Hectorlaan 21-31 gaat het om 11 sociale koopappartementen (van de in totaal 36 woningen).

In een integraal plan zijn de energievoorziening, mobiliteit en parkeren, het woningbouwprogramma en de ruimtelijke kwaliteit op elkaar afgestemd.