De hongercrisis is sinds 2004 niet zo groot geweest. In de landen waar ZOA werkt, grijpt honger snel om zich heen. Speciaal ambassadeur van ZOA Joël Voordewind: ''De situatie verslechtert heel snel door een giftige mix van corona en lockdowns, oplaaiende conflicten en klimaatverandering. Mensen die al kwetsbaar waren, krijgen de hardste klappen.'' Samen met nog dertien hulporganisaties doet ZOA vandaag een dringend appèl op de politiek en het Nederlandse publiek om steun in de strijd tegen honger.

Verdubbeling

Het World Food Programme van de VN publiceerde onlangs een top 8 van landen waar de meeste mensen nu honger lijden. ZOA is actief in 7 van deze landen. Voordewind: ''In het afgelopen jaar zagen we conflicten ontstaan of verhevigen. Zoals in Ethiopië, waar dit jaar het aantal mensen met honger verdubbelde en opliep tot 16,8 miljoen. Een deel van hen is in acuut levensgevaar.'' Maar er zijn meer redenen waarom honger juist nu om zich heen grijpt. Voordewind: ''In een aantal van de landen waar ZOA werkt hebben lockdowns geleid tot grote werkloosheid. Daarnaast is honger één van de gevolgen van klimaatverandering, zoals in Zuid-Sudan waar overstromingen de oogst verwoestten. Conflict, extreem weer en lockdowns blijken een dodelijke mix.''

Appèl op politiek en publiek
Veertien noodhulporganisaties, waaronder ZOA, verenigd in het Platform Humanitaire Actie, roepen de Tweede Kamer op structureel meer geld uit te geven aan humanitaire hulp om tegemoet te komen aan de stijgende voedselnood wereldwijd. Dinsdag stemt de Kamer over moties voor meer noodhulp.
ZOA doet tegelijk een dringend appèl op het Nederlandse publiek om ruimhartig te geven. In haar kerstcampagne zet ZOA zich in voor voedselhulp onder de slogan 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Voordewind: "Wat voor ons heel vanzelfsprekend is, is dat niet voor al die mensen die ramp op ramp meemaken. In landen als Ethiopië, Jemen en Nigeria verstrekken ZOA-medewerkers voedsel of vouchers om mensen met honger te ondersteunen. Waar mogelijk wordt geïnvesteerd in duurzame oplossingen, zoals het planten van verschillende gewassen. We hebben de steun van het Nederlandse publiek hard nodig in de strijd tegen honger.''

Snelle verslechtering

ZOA herkent het beeld dat wordt geschetst in het recente WFP rapport, waaruit blijkt dat 45 miljoen mensen in 43 landen balanceren op de rand van acute hongersnood. In slechts een jaar tijd is ook het aantal mensen dat te kampen heeft met een catastrofaal tekort aan voedsel snel opgelopen. Het WFP becijferde dat momenteel meer dan 161 miljoen mensen in 43 landen lijden aan ondervoeding. Dit is een stijging ten opzichte van 2020, toen 155 miljoen mensen te kampen hadden met honger. De cijfers van het WFP zijn bovendien nog niet compleet: 13 landen zijn niet meegenomen in de analyse.

Top 8

Het WFP publiceerde deze top 8 van landen met (in absolute aantallen) het hoogste aantal mensen dat honger lijdt. ZOA is actief in 7 van de 8 landen.

1. Congo: 27.3 miljoen
2. Ethiopië: 16.8 miljoen*
3. Jemen: 16.1 miljoen
4. Afghanistan: 13.2 miljoen
5. Nigeria: 12.8 miljoen
6. Syrië: 12.4 miljoen*
7. Soedan: 9.8 miljoen
8. Zuid-Soedan: 7.2 miljoen

* Ethiopië is de grootste stijger, in 2020 nr. 7
* van Syrië zijn geen actuele cijfers bekend. Deze cijfers zijn gebaseerd op de informatie van 2020.