In Nederland worden jaarlijks 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking. Ongeveer een kwart van deze hartekinderen heeft een zogeheten kritische hartafwijking. Zonder medisch ingrijpen overlijden zij in de eerste levensmaand, dus vroegtijdige diagnose is van levensbelang. Op dit moment wordt echter nog 30-40% van de kritische hartafwijkingen gemist tijdens de 20-weken echo. En wanneer daags na de geboorte de symptomen zichtbaar worden, is het soms al te laat.


Saturatiemeting voor vroegtijdige opsporing
Een kritische hartafwijking kan sneller worden ontdekt door na de geboorte op een aantal vaste momenten het zuurstofgehalte in het bloed van de pasgeborene te meten. Dit wordt een saturatiemeting genoemd. Simpel, maar zéér effectief. Door saturatiemetingen uit te voeren via verloskundigen worden 35 kinderlevens per jaar gered in Nederland!

Gratis saturatiemeters voor verloskundigen
Stichting Hartekind is een CBF-erkend Goed Doel dat zich met hart en ziel inzet voor alle 25.000 hartekinderen in Nederland. Daarom stelt de stichting gratis saturatiemeters beschikbaar aan alle 1.600 eerstelijns verloskundigen in Nederland en biedt zij trainingen over het gebruik van de saturatiemeter. Hiermee wil Stichting Hartekind de overlevingskans vergroten van kinderen met een kritische hartafwijking. De eerste 430 saturatiemeters zijn onlangs verstuurd.

Wat kunt u doen?
De verspreiding van saturatiemeters wordt mogelijk gemaakt door donaties aan Stichting Hartekind. Door donateur te worden van Stichting Hartekind helpt u direct bij projecten zoals deze. En helpt u onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen te financieren, zodat artsen hartafwijkingen nog beter leren begrijpen, behandelen én voorkomen. Zo komt een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn, steeds dichterbij. Helpt u ook mee? Heel hartelijk dank.

hartekind.nl/doneer