NEDERLAND - De Internationale Dag van Humanitaire Hulp wordt jaarlijks gevierd op 19 augustus. Deze dag herinnert aan de behoefte aan humanitaire hulp en eert de inzet van humanitaire hulpverleners die risico's nemen om levens te redden en te verbeteren in gebieden die zijn getroffen door conflicten of rampen.


De datum van 19 augustus is symbolisch gekozen. In 2003 kwamen er toen in de Iraakse hoofdstad Bagdad 22 medewerkers van de VN om het leven bij een bomaanslag. Om hen te eren, en ook te laten zien wat een risico humanitaire helpers nemen in hun werk, is deze datum gekozen.

De dag heeft tot doel het bewustzijn te vergroten over humanitaire hulp en de uitdagingen waarmee hulpverleners worden geconfronteerd bij hun inspanningen om levens te redden en menselijk lijden te verlichten. Het benadrukt ook de behoefte aan wereldwijde solidariteit en samenwerking om humanitaire crises aan te pakken.

Op de Internationale Dag van Humanitaire Hulp worden over de hele wereld verschillende activiteiten georganiseerd om het belang van humanitaire hulp te benadrukken. Dit kunnen evenementen zijn zoals conferenties, paneldiscussies, workshops en tentoonstellingen. Daarnaast worden er vaak eerbetonen gebracht aan hulpverleners die hun leven hebben gewijd aan het helpen van anderen.

Elk jaar kan de dag een specifiek thema hebben dat verband houdt met humanitaire hulp. Deze thema's kunnen variëren van de bescherming van humanitaire hulpverleners en het bevorderen van humanitaire normen tot het aanpakken van specifieke crises, zoals hongersnood, natuurrampen of oorlogsgerelateerde situaties.

De Internationale Dag van Humanitaire Hulp is van cruciaal belang om het publiek bewust te maken van de uitdagingen waarmee mensen in crisisgebieden worden geconfronteerd en om waardering uit te spreken voor degenen die zich inzetten om hen te helpen. Het herinnert ons eraan dat humanitaire hulp niet alleen noodzakelijk is voor het overleven van de getroffen gemeenschappen, maar ook voor het behoud van onze gedeelde menselijkheid en solidariteit.

Op deze dag worden mensen aangemoedigd om actie te ondernemen, zoals het ondersteunen van humanitaire organisaties, donaties doen voor hulpinspanningen, vrijwilligerswerk doen of hun stem laten horen voor betere humanitaire voorwaarden en bescherming van hulpverleners.

De Internationale Dag van Humanitaire Hulp herinnert ons eraan dat in tijden van crisis, ongeacht nationaliteit, ras of religie, het helpen van medemensen in nood een universele plicht is die we allemaal delen.