NEDERLAND - 2020, wat een jaar! Iedereen kreeg te maken met de coronacrisis, dus ook de Reddingsbrigade. Maar zelfs tijdens al die ingrijpende maanden draaiden de reddingsbrigades in het land overuren. Met name in de drukke zomerperiode hadden lifeguards de handen vol aan hulpverlening en het redden van badgasten die in de problemen kwamen. Voor al dat brigadewerk sprak menigeen waardering uit. Bovendien besluiten steeds meer liefhebbers van zon, zee, binnenwater en strand om donateur van de Reddingsbrigade te worden. Zij beseffen: veel geld is nodig om ook in 2021 en de jaren daarna slagkracht te behouden.


Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards van de 157 reddingsbrigades zich dagelijks vrijwillig inzetten. ,,Zij doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt’’, stelt Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland. ,,Het zijn zonder uitzondering goed opgeleide vrijwilligers, die hun vrije tijd inzetten om de veiligheid van anderen te bewaken. Een overgrote meerderheid van de badgasten denkt echter dat het om betaalde beroepskrachten gaat, zo bleek afgelopen zomer bij een vragenronde op de stranden. Net zo verbaasd toonden velen zich toen ze vernamen dat Reddingsbrigade Nederland niet dankzij overheidssteun bestaat, maar afhankelijk is van financiële steun van derden.’’

Evenementen
2020 was in financieel opzicht een zwaar jaar voor een flink aantal van de reddingsbrigades, die belangrijke inkomsten misliepen. Zij worden betaald voor het toezicht dat lifeguards houden bij waterrijke evenementen, waaronder city swims, obstacle runs, triatlons, sinterklaasintochten en nieuwjaarsduiken. Maar door de coronacrisis vinden al maanden geen evenementen plaats. Het totale tekort bedraagt inmiddels 1,2 miljoen euro. Met een nieuw jaar in het vooruitzicht wordt de financiële balans opgemaakt en die is zorgelijk. 22 procent van de reddingsbrigades vreest zelfs voor het eigen voortbestaan als de coronacrisis aanhoudt. Publieke steun is dan ook van levensbelang.

Doelstellingen
Een steviger financiële basis is volgens Breedveld essentieel om de ambitieuze doelstellingen van zijn cruciale organisatie te kunnen halen. ,,Wij willen sterker staan, al in de nabije toekomst, voor de gehele samenleving. Daarvoor is veel geld nodig. Om educatiepakketten te ontwikkelen die landelijk in het onderwijscurriculum worden opgenomen. Om meer kinderen goed te leren zwemmen en zichzelf en anderen te redden. Om maatwerk te leveren als het gaat over voorlichting over de gevaren van open water. Maar ook om het reddingsbrigadewerk in dit land naar een nog hoger plan te tillen.’’

Kerstdonatie
Reddingsbrigade Nederland zette een kerstdonatie-actie op. Eenieder die wil doneren, wordt uitgenodigd een pakje onder de kerstboom van deze algemeen nut beogende instelling (ANBI) te leggen. Doneren kan via de donatiebalk op de homepage van de website van Reddingsbrigade Nederland. In de donatieomgeving kunnen vervolgens keuzes worden gemaakt.

Reddingsbrigade Nederland
www.reddingsbrigade.nl

info@reddingsbrigade.nl
0255-545858
IBAN: NL14 INGB 0000 0076 25