HEERHUGOWAARD - MET zoekt maatjes voor mantelzorgers die een steuntje in de rug nodig hebben. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of een hulpbehoevende persoon uit hun gezin of directe omgeving.

Een mantelzorger kan alle leeftijden hebben, van kind tot oudere, binnen het gezin of van buitenaf. De druk op een mantelzorger is hoog en ze hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Een vrijwilliger die als maatje naast de mantelzorger staat, kan dan uitkomst bieden. MET Heerhugowaard zoekt naar deze vrijwilligers, die als zorgmaatje bereid zijn de mantelzorgers te ondersteunen. Een zorgmaatje zet zich één keer per week een dagdeel in om de mantelzorger te ontlasten van de zorgtaak.

Het contact bestaat bijvoorbeeld uit samen koffie drinken, een wandelingetje of gewoon een praatje maken, samen een gezelschapsspel doen of iets creatiefs. Wanneer er een wens is om er samen op uit te gaan; naar een buurthuis, het bos, de stad of een hobbyclub, kan dat ook. Bij Zorgmaatjes staan menselijkheid en gelijkwaardigheid centraal. Het draait om persoonlijk contact.

Citaat van een maatje:
“Ik bezoek wekelijks een mevrouw die zorgt voor haar dementerende partner die nog thuis woont. Ik luister naar haar, geef praktische tips en adviezen! Ook heeft zij door mijn aanwezigheid tijd om even rustig boodschappen te doen. Ik zie haar helemaal opbloeien en dat geeft mij een goed gevoel.”

De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na verloop van tijd zelfstandig goed verder kan. Het maatje krijgt een training voor deze functie en begeleiding door een beroepskracht.
Ook mantelzorgers die overbelasting ervaren, kunnen zich aanmelden. De sociaal werker van MET bekijkt dan samen met u wat een vrijwilliger voor u kan betekenen.

Heeft u zin in een nieuwe uitdaging waarbij u ontzettend dankbaar vrijwilligerswerk verricht, of heeft u zelf behoefte aan ondersteuning van een vrijwilliger/maatje? Reageer via e-mail naar joke.voorwinden@methhw.nl of bel met Joke Voorwinden, telefoon 06 41130458.