Noord-Holland - In de eenheid Noord-Holland heeft op dinsdag 17 november een zg “Afpakdag” plaatsgevonden. Hierbij is voor ruim € 180.000,- inbeslaggenomen. Deze actiedag betreft een nauw samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, CJIB, Douane en Openbaar Ministerie.Enkele tientallen adressen van personen die ervan worden verdacht zich bezig te houden met georganiseerde hennepteelt en -verkoop, zijn gecontroleerd. Misdaad mag niet lonen en justitie wil geld dat wordt verdiend met criminele activiteiten afpakken (de zogeheten ontneming). Er wordt vooruitlopend op een te verwachten vonnis beslag gelegd op waardevolle goederen en geld om te voorkomen dat deze weggesluisd worden. Het beslag wordt bewaard en het OM zal een rechter straks op een zitting verzoeken om deze gelden aan de Staat verbeurd te verklaren. Daarnaast zal een straf geeist worden. De rechtbank beslist over deze vorderingen van het OM.Resultaten
Bij de controles is in totaal voor ruim € 180.000,- aan geld en goederen inbeslaggenomen. Onder de goederen zijn 12 auto’s, een bestelbus, een motorscooter en een caravan. De controles vonden plaats in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard, Purmerend, Assendelft, Heemskerk, Velsen-Noord, Hoofddorp, Beverwijk en Nieuw-Vennep.
Naast deze resultaten heeft de Belastingdienst tijdens een actie in Oostzaan 21 auto’s in beslag genomen. Daarnaast werd ruim 11.000 euro geïnd op openstaande belastingschulden. Naast bovengenoemde controles zijn tijdens de actie ook andere overtreders bekeurd; zo hebben in Den Helder 2 personen een proces-verbaal gekregen wegens het rijden zonder rijbewijs en kreeg een bestuurder in Heerhugowaard een bekeuring wegens roekeloos rijgedrag.
De samenwerkende overheidsorganisaties spreken van een geslaagde actiedag.