De politie en de gemeente Hoorn gaan tijdens de Hoornse kermis samen controleren op alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar.  

Sinds 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze op een openbare plek alcohol bij zich hebben of drinken. Ook degene die alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verkoopt is strafbaar.

Als de politie of toezichthouders van de gemeente een overtreding constateren, delen zij ook boetes uit. De boetes voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn 45 euro. Jongeren van 16 of 17 jaar moeten 90 euro betalen bij een overtreding. Supermarkten of horecagelegenheden die alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar riskeren een boete van 1360 euro bij een eerste overtreding. Gebeurt dit vaker, dan kan de burgemeester een vergunning schorsen of een tijdelijk verbod op verkoop van alcohol opleggen.

Naast de controles op alcohol gebruik door jongeren onder de 18 jaar houden politie en toezichthouders uiteraard ook toezicht op andere aspecten gerelateerd aan horeca, overlast en openbare orde en veiligheid.