NOORD-HOLLAND-NOORD - Anke Kortenray is benoemd als de nieuwe directeur Zorg van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarnaast wordt zij bestuurder van de regionale ambulancevoorziening Noord-Holland Noord. Tijdens de openbare vergadering van 8 juli stemde het algemeen bestuur van de veiligheidsregio in met haar benoeming. Kortenray is een bekende van de veiligheidsregio. Hiervoor was zij commissaris van politie en hoofd van de gezamenlijke 112 Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. Samen met directeur en regionaal brandweercommandant Krishna Taneja vormt zij vanaf 15 augustus 2022 de tweehoofdige directie van de veiligheidsregio.

Verbinden en samenwerken
Anke Kortenray krijgt de onderdelen ambulancezorg, GHOR, Zorg- en Veiligheidshuis en de gezamenlijke meldkamer onder haar hoede. Kortenray vervult op directieniveau de brugfunctie tussen de GGD en de veiligheidsregio en gaat aan de slag met het ontwikkelen en vormgeven van een nauwere samenwerking tussen beide organisaties. “Ik geloof honderd procent in een samenwerkende overheid. Als hoofd van de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland heb ik heel sterk het belang van samenwerken door verschillende overheden ervaren. Daarom ben ik heel bewust op zoek gegaan naar een volgende functie in mijn loopbaan, waarin ik opnieuw vanuit een netwerkrol en als eindverantwoordelijke een samenwerking mag aanjagen. In de zorg spelen zeer complexe vraagstukken waar ik mij buitengewoon graag voor wil inzetten. Ik wil graag bouwen aan een weerbare en wendbare organisatie die anticipeert op nieuwe crisistypen en op alle technologische, digitale en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit alles komt voor mij samen in de functie van directeur Zorg bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Ik kijk er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan en de medewerkers en partners van de veiligheidsregio te ontmoeten.”

Directie weer compleet
Mededirecteur Krishna Taneja is blij dat de directie nu compleet is. “De druk op de organisatie is hoog met alle crisissen waarvoor wij ons gesteld zien. Ik ben juist ook om die reden blij met de komst van Anke Kortenray.” Ook Anja Schouten, voorzitter van de veiligheidsregio, is positief en kijkt uit naar de nieuwe directeur. “Het werkgebied van onze zestien gemeenten is zeer divers en gericht op samenwerking. Met Anke Kortenray hebben we de nieuwe directeur Zorg gevonden die deze netwerkrol uitstekend zal vervullen. Dit zal zij samen doen met de mensen die zich daarvoor dagelijks voor inspannen.”