De gemeente Heerhugowaard werkt mee aan de realisatie van een asielzoekerscentrum (azc) in Heerhugowaard. Het Centraal orgaan asielzoekers (COA) verwacht dat het azc in het laatste kwartaal van 2015 in gebruik kan worden genomen. Voor de kinderen die in dit centrum komen dient onderwijs te worden georganiseerd. In overleg met de schoolbesturen Stichting De Blauwe Loper en Stichting Flore is gesproken over de organisatie en huisvesting van de school voor  asielzoekerskinderen die de basisschool-leeftijd hebben. Dit overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeente aan Stichting Flore heeft gevraagd om het onderwijs aan azc-kinderen  te organiseren.

Stichting Flore zal de azc-school De Regenboog starten in het leegkomende schoolgebouw aan de Taxuslaan in Heerhugowaard. Dit is nu nog één van de locaties van  basisschool De Kleine en Grote Beer. Het onderwijs in de nieuwe school is er op gericht dat kinderen, binnen een veilige en kindvriendelijke omgeving, zo snel als mogelijk de Nederlandse taal  leren. Om dit voor met name de jonge kinderen optimaal te organiseren zullen er maximaal twee groepen jonge kinderen (4 tot 8 jaar) van maximaal 15 leerlingen per groep gehuisvest worden in beschikbare lokalen in de Brede School De Horst. Hoewel deze kinderen in hun eigen lokaal met eigen leerkrachten onderwijs krijgen, wordt in samenwerking met het team van de Paperclip gekeken of bijvoorbeeld het buitenspelen gezamenlijk kan gebeuren.

Concreet betekent het dus dat in het gebouw aan de Taxuslaan azc-kinderen van 9 tot 12 jaar naar school gaan en in het gebouw van de Paperclip kinderen van 4 tot 8 jaar.

Als de kinderen de Nederlandse taal voldoende beheersen en er nog geen uitzicht is op vertrek uit het azc, gaan de kinderen naar reguliere basisscholen in Heerhugowaard.

 

De komende weken wordt een projectorganisatie opgezet en in overleg met de gemeente de verdere voorbereidingen getroffen.

 

Voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt door de gemeente nog overlegd met de betreffende schoolbesturen hoe dat het best kan worden georganiseerd.