HEERHUGOWAARD - De bewoners van het Heerhugowaardse zorgcentrum De Raadstede, onderdeel van De Pieter Raat Stichting, zitten sinds 2e Paasdag in quarantaine in hun eigen appartement. De Raatstede heeft deze strenge maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nadat op 10 april het virus bij twee bewoners werd ontdekt.


De Pieter Raat Stichting heeft sinds maandag een uitgebreid statement gepubliceerd op de eigen website:

Het aantal bewoners en medewerkers met corona-achtige klachten neemt ondanks alle voorzorgsmaatregelen helaas toe in woonzorgcentrum De Raatstede. Bestuurder Gabriele Kasten: ,,We zijn in afwachting van een aantal testuitslagen. Naast besmettingen op afdeling 3 zijn er mogelijk ook besmettingen op andere afdelingen. Daarom hebben we uit voorzorg een aantal aanvullende maatregelen genomen. Uiteraard informeren wij onze cliënt en hun naasten hierover direct persoonlijk.”

Meerzorg 3 is vorige week, direct nadat twee cliënten positief zijn getest, afgesloten. ,,Alle cliënten die besmet en verdacht zijn, worden in strikte isolatie verpleegd. Dat geldt ook voor de cliënten waarbij we besmetting vermoeden. Cliënten die hier wonen, mogen de afdeling niet verlaten en medewerkers dragen volledig beschermende kleding.”

Preventieve quarantaine

Gezien de toename van het aantal klachten en de snelheid van mogelijke verspreiding, is na overleg met de huisartsen en de GGD besloten om uit voorzorg onmiddellijk over te gaan tot (preventieve) quarantaine van alle Raatstede- bewoners. ,,Alle bewoners van de afdelingen Basiszorg 1 en 2 is uitdrukkelijk gevraagd om tot nader order op de eigen kamer te blijven. Dit geldt dus ook voor bewoners die geen klachten hebben. De medewerkers werken uitsluitend op de eigen afdeling. Zij dragen mondkapjes en waar nodig handschoenen. Uiteraard letten wij extra op de handhygiëne. Alle cliënten waarbij wij besmetting vermoeden, worden op dit moment in strikte isolatie verzorgd op hun eigen kamer. Door medewerkers gehuld in volledig beschermende kleding. Huisartsen zijn extra aanwezig.”

Restaurant & activiteiten

Omdat het restaurant per direct is gesloten, ontvangen bewoners hun maaltijden op de eigen kamer. In overleg met de gastronomiemedewerkers is overlegd wat er op het menu staat. Ook de geplande welzijnsactiviteiten in het Atrium worden voorlopig opgeschort. ,,We zijn in overleg met onze welzijnscoördinatoren of en hoe we toch individueel activiteiten kunnen aanbieden.”

Vragen? Bel tijdens onze spreekuren!

,,We begrijpen heel goed dat familieleden zich zorgen maken over hun naaste(n). Fijn als ze contact blijven opnemen met hen: telefonisch, via beeldbellen of via de post. Weet dat onze medewerkers er alles aan doen om uw naaste(n) de juiste zorg te bieden en ze gerust te stellen.”

Heeft u vragen over uw naaste(n)? Of wilt u uw zorgen delen? Bel dan uitsluitend tijdens onze telefonische spreekuren met de desbetreffende afdeling. Wij zitten dagelijks tussen 11.00 en 12.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur klaar om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De verschillende afdelingen van de Raatstede zijn bereikbaar op de onderstaande telefoonnummers:

  • Basiszorg 1: 06 – 49 31 75 76
  • Basiszorg 2: 06 – 82 94 40 16
  • Meerzorg 3: 06 – 51 07 97 45
  • Meerzorg 4: 06 – 22 52 02 56

Ingehaald door de actualiteit

Uit oogpunt van privacy en uit respect naar onze cliënten en naar hun naasten, doet Pieter Raat geen mededelingen in de pers over het aantal (mogelijke) besmettingen en/of eventuele sterfgevallen binnen De Raatstede of bij onze andere locatie. ,,Wij proberen direct betrokkene(n) uiteraard zo goed mogelijk te informeren. Toch wordt onze berichtgeving soms ingehaald door de actualiteit. Het grillige verloop van het ziekteproces, vraagt veel van onze bewoners, van hun naaste(n) en van onze medewerkers. We houden de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en medewerkers nauwlettend in de gaten. En we doen ons uiterste best om verdere besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht er nieuws zijn over cliënten, dan informeren wij uiteraard de direct betrokken persoonlijk en zo snel mogelijk.”