HEERHUGOWAARD - Glastuinbouwbedrijf Amigo Plant BV, dat ondanks de economische crisis een stormachtige groei doormaakt, kreeg onlangs te maken met een tijdelijke bouwstop voor een nieuw aan te leggen laad- en losgelegenheid. Amigo Plant pleit voor een snelle afwikkeling van de benodigde vergunningen.
Dat Amigo Plant zich genoodzaakt ziet tot deze bouw van het laad-/losstation heeft alles te maken met de verkeersveiligheid rond de Jan Glijnisweg in Heerhugowaard. Het inmiddels 15 ha grote bedrijf moet, wil zij kunnen voldoen aan de wensen van haar kopers, steeds vaker rekening houden met het verwerken van grote tot zeer grote orders. Hiertoe is het vaak noodzakelijk dat er veel vrachtwagens per dag verwerkt moeten worden. Dit leidt steeds vaker tot onwenselijke verkeerssituaties op de Jan Glijnisweg. Om hier een eind aan te maken voelde Amigo Plant zich verplicht om haar verantwoordelijkheid te nemen voor haar gedeelte van de onveilige situaties en vertragingen. "Het laad-/losstation zorgt voor een veel makkelijkere doorstroming en afhandeling van de vrachtwagens en een veel beter beheersbare verkeersdruk op de Jan Glijnisweg", zo verklaart Gerard van Langen.

De Noord

Al in een eerder stadium had Amigo Plant besloten een deel van haar grootste orders te verwerken in een gehuurd bedrijf in de Altonstichting (Heerhugowaard-de Noord). Hoewel dit in de toekomst zal blijven gebeuren, zullen veel planten toch vanuit het moederbedrijf aan de Jan Glijnisweg hun weg moeten blijven vinden, omdat daar de hoofdlocatie gevestigd is. Het bedrijf biedt in Nederland werk aan zo'n 85 full-time werknemers. Hiernaast worden nog veel mensen extra ingehuurd.

Amigo Plant B.V. houdt in de persoon van Gerard van Langen goede hoop dat de bouwstop spoedig wordt opgeheven door het verlenen van de vereiste vergunningen omdat alle activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden in een gebied, dat als bestemming 'glastuinbouw' heeft meegekregen. Zijn uitgangspunt is om de Jan Glijnisweg zo snel mogelijk te ontlasten. Dit past goed in het beleid van de gemeente, die de Jan Glijnisweg ziet als duurzaam veilig. Amigo Plant is bereid tot overleg met buurt en gemeente Heerhugowaard over de mogelijkheden van het bedrijf tot verdere ontwikkeling, met het doel een maatschappelijk belangrijk bedrijf te behouden voor de toekomst in de gemeente Heerhugowaard.