NOORD-HOLLAND - In een brandbrief aan 24 gemeenten in Noord-Holland roept de gesloten jeugdzorginstelling Transferium nogmaals op om de nieuwe aanbesteding van intensieve jeugdzorg aan een zorgaanbieder in Zuid-Holland te herzien. Volgens Transferium komt de zorg van tientallen kwetsbare jongeren anders in gevaar.

Na het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 kunnen deze gemeenten kiezen om via een openbare aanbesteding te bepalen wie deze zorg mag geven. De aanbesteding is voorlopig gegund aan jeugdhulpverlener Horizon, die op dit moment geen gesloten jeugdzorginstelling heeft in de regio.

Dat zou betekenen dat vijftig van de 72 jongeren uit de regio's Alkmaar, West-Friesland en Noordkop die onder behandeling zijn bij Transferium, uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en in Zuid-Holland verder in behandeling gaan. En dat is zeer kwalijk, stelt Transferium-directeur Vrank Post.

Vertrouwde omgeving
"De jongeren wonen op Transferium in een zo normaal mogelijke omgeving, in een straat met tien huizen waar iedere jongere een eigen slaapkamer heeft", schrijft Post in de brief. Deze vertrouwde omgeving, waar ook veel specialisten van verschillende aanbieders onder één dak opereren, is noodzakelijk om de kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te behandelen, stelt Transferium, onderdeel van zorggroep Parlan. De jongeren hier weghalen zou funest zijn voor de behandeling.

In de brief richt de zorginstelling zich ook tot de gemeenten in regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Deze horen namelijk niet bij het 'pact' van achttien gemeenten dat de jeugdzorg bij instelling Horizon in Zuid-Holland heeft aanbesteed. 22 van de 72 jongeren bij Transferium komen uit deze twee regio's en zullen dus 'gewoon' bij de gesloten zorginstelling blijven, maar zij gaan wel de dupe worden van de exodus van cliënten én medewerkers, vreest directeur Post.

Onzekerheid
Veel medewerkers verkeren in onzekerheid door de dreigende aanbesteding en zullen op den duur vertrekken naar een andere baan, is de angst. Post: "Vertrouwde gezichten die van wezenlijk belang zijn voor het herstel van vertrouwen van de jongeren, zullen verdwijnen." Door deze uittocht van specialistische kennis loopt het voortbestaan van Transferium gevaar, net als de school op het terrein.

De effecten van deze aanbesteding zijn onverantwoord groot, vat Post samen. Naast het kort geding dat Transferium heeft aangespannen tegen de achttien gemeenten, doet de zorginstelling een beroep op de invloed van de zes gemeenten uit IJmond en Zuid-Kennemerland 'om deze aanbesteding te beëindigen'.