BROEK OP LANGEDIJK - De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk.


Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Broekhornerbrug afgesloten op dinsdag 30 en woensdag 31 juli 2019 van 9.00 tot 15.00 uur. Donderdag 1 augustus is de reservedatum voor als de werkzaamheden uitlopen. Voor het autoverkeer geldt een omleidingsroute. De fietsbrug naast de Broekhornerbrug blijft voor (brom)fietsers beschikbaar. De Prins Hendrikkade wordt gedeeltelijk afgesloten.

Omleidingsroute autoverkeer

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Broekerweg, Westerweg (N242), Nollenweg (N508) of Provincialeweg (N504) naar de Schagerweg (N245), Nauertogt en Westelijke Randweg en vice versa.

Werkzaamheden

Direct omwonenden ervaren sinds de vervanging van het brugdek een toename van het omgevingsgeluid. Aan kant van de Broekerweg bij de brug is in september 2018 een maatregel getroffen door een glijoplegging te plaatsen. Deze oplegging heeft tot geringe geluidsafname geleid. De provincie hoopt door het plaatsen van een glijoplegging aan de andere zijde van de brug, ter hoogte van de Uitvalsweg, de geluidshinder meer afneemt. Hierna volgt een afrondend onderzoek.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-020 06 00 (gratis), of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.