Zaterdag 1 oktober a.s. organiseert het AZC Heerhugowaard in samenwerking met Lionsclub Heerhugowaard-Obdam-Langedijk e.o. een cultureel treffen.
Het wordt niet alleen een speciale dag voort de aldaar gehuisveste asielzoekers, maar ook voor alle omwonenden. De ontmoeting staat centraal. Nederland biedt onderdak aan mensen die in hun eigen land gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat daar oorlog is of omdat zij vervolgd worden om hun geloof of afkomst. Bescherming bieden is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van Geneve en ander internationale regels en afspraken. Nederland heeft dat verdrag getekend en houdt zich dus aan haar afspraak.
Op deze dag kunt u kennis maken met der bewoners van hert AZC Heerhugowaard. Zij zullen hun uiterste best doen de bezoekers ter informeren en hen iets van hun cultuur te leren kennen. De bewoners zullen in staat gesteld worden om voor de bezoekers hapjes ter maken volgens hun recept. Deze worden aan de bezoekers uitgedeeld. Ook de koffie zal voor de bezoekers klaar staan.
Voor jong en oud is er wat te doen. Zowel Nederlandse als buitenlandse kunstenaars tonen hun werk, een disjockey draait muziek en er wordt nog getracht buitenlandse muzikanten te laten optreden. Er komt een bühne voor een eventueel optreden van de kinderen, die in Heerhugowaard naar de basisschool gaan. Ook van hen worden tekeningen en andere creatie getoond. Voorts zal er voor de ( jonge ) bezoekers de mogelijkheid zijn om Oudhollandse spelletjes te spelen. Een springkussen zal zo mogelijk ook aanwezig zijn.
Op ludieke wijze zal van de bezoekers een donatie gevraagd worden ter dekking van de kosten maar vooral om een geldbedrag te verkrijgen om voor de op het AZC Heerhugowaard wonende kinderen iets te kunnen aanschaffen, waar men op school behoefte heeft. Een andere mogelijkheid ter besteding van het geld zal kunnen zijn het organiseren van een activiteit zoals b.v. een bezoek aan een museum of pretpark. Iets wat wij voor onze kinderen heel gewoon vinden.
Lionsclub Heerhugowaard Obdam Langedijk e.o. zet zich hiervoor in en werkt mee aan de organisaties van deze dag, Op deze wijze trachten de Lions bij ter dragen aan de wellicht zo nodige integratie en het ontstaan van een wederzijdse acceptatie en respect.
Het AZC Heerhugowaard en ook der Lions hopen zaterdag 1 oktober a.s. vele bezoekers te mogen begroeten; een cultureel treffen met vele activiteiten aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur voor een ieder waardevol. U bent van harte welkom.