NOORD HOLLAND - Het aantal soorten planten en dieren is wereldwijd met 58% afgenomen in de laatste 45 jaar. Nederland is hier geen uitzondering op. Van alle Europese landen is de afname in Nederland het grootst.

Gelukkig gaat het de laatste jaren iets beter. Praat mee op Jouw Noord-Holland over hoe we het verlies aan planten- en diersoorten een halt kunnen toeroepen en toch ruimte bieden aan wonen, werken en recreëren.

Forse afname

In Nederland is nog maar 15% van het oorspronkelijke aantal soorten planten en dieren. Dit komt door minder oppervlakte natuur, maar ook door vervuiling, schaalvergroting in de landbouw, verdroging en versnippering van de leefgebieden.
Deze forse afname heeft gevolgen voor onze gezondheid en leefklimaat. En daarmee voor de aantrekkelijkheid van onze provincie als vestigingsplek. Gelukkig kijken we de laatste jaren op een andere manier naar de natuur en wat deze bijdraagt aan onze leefomgeving en de economie.

Nieuwe natuur

Er worden bijvoorbeeld nieuwe natuur en natuurbruggen aangelegd, om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ook is er meer aandacht voor vogelbroedplaatsen. Dit heeft ertoe geleid dat het met bepaalde soorten, zoals de huismus, iets beter gaat.

Hoe kunnen we het verlies aan planten- en diersoorten verder een halt toeroepen en toch ruimte bieden aan wonen, werken en recreëren? En wat kun jij zelf doen? Praat mee op Jouw Noord-Holland.