HEERHUGOWAARD - Op 21 november 2018 diende in de rechtbank te Amsterdam een kort geding tussen achttien gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord en jeugdhulpaanbieder Parlan. Parlan kan zich niet vinden in het voornemen van de gemeenten om de uitvoering van JeugdzorgPlus aan jeugdhulpaanbieder Horizon te gunnen. De rechter doet op 5 december 2018 uitspraak.


De achttien gemeenten betreuren de maatschappelijk onrust en zorgen die zijn ontstaan naar aanleiding van de (voorlopige) gunning aan Horizon. De gemeenten snappen dat de uitslag van de aanbesteding een flinke klap is geweest voor Transferium/Parlan en haar omgeving. Het doet de gemeenten goed om te zien dat zoveel partijen in actie zijn gekomen om het belang van de jongeren in Transferium te ondersteunen.

Gemeenschappelijke drijfveer
De achttien gemeenten vinden het spijtig dat de gang naar de rechter is gemaakt en hierdoor planvorming over ‘hoe nu samen verder’ nog niet mogelijk was. Zij hebben echter wel begrip voor de keuze van Parlan om de weg naar de rechter te bewandelen. Wethouder John Does, woordvoerder namens de achttien gemeenten, zegt hierover: “Het kort geding en de bewegingen van Parlan zetten de verhoudingen met de gemeenten op scherp. We hebben echter een grote gemeenschappelijke drijfveer: we willen beiden het beste voor deze groep kwetsbare jongeren. Elk kind verdient een toekomst.”

Zorgcontinuïteit
Gemeenten willen zo spoedig mogelijk in gesprek met Horizon en Parlan. Met als doel concrete afspraken te maken over de zorgcontinuïteit. John Does: “De onzekerheid en onrust van de jongeren, ouders, personeel en andere betrokkenen, moeten we nu zo snel mogelijk wegnemen. Beide aanbieders hebben aangegeven zich hier voor in te willen zetten. We hebben het volste vertrouwen dat we er samen uitkomen.”

Europese aanbesteding met onderhandeling
Aanbesteden in de zorg ligt landelijk flink onder vuur. Vanuit het Rijk worden gemeenten gevraagd om de keten van jeugdhulp te verbeteren en aan doelstellingen te voldoen zoals innovatie en toewerken naar zo min mogelijk gesloten jeugdzorg. De achttien gemeenten startten gezamenlijk een Europese aanbesteding met onderhandeling. Parlan kon zich vinden in de gestelde voorwaarden en het vooraf gestelde tarief en schreef zich - zonder bezwaren - in voor de aanbesteding.