HEERHUGOWAARD - Op donderdag 14 november vindt bij Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard de vijfde MatchMarkt plaats. Tijdens dit evenement stemmen maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers onderling vraag en aanbod af. Als men elkaar vindt, is er sprake van een match. Ereburger van Heerhugowaard en voormalig presentatrice van het journaal, Eugènie Herlaar, opent deze bijeenkomst.


Maatschappelijke betrokkenheid
Dit is de eerste MatchMarkt dat het huidige team van De Waaier organiseert. Sinds deze zomer zijn daar drie nieuwe medewerkers aangetrokken. Die hebben voor deze bijeenkomst gekozen voor de invalshoek cultuur. Dat sluit aan op de opvatting van zowel Cool als De Waaier: beide verrijken het leven. Eugènie Herlaar, voormalig presentatrice van het journaal, ereburger van Heerhugowaard én al jaren actief betrokken bij diverse culturele- en sociale activiteiten in haar gemeente, opent de MatchMarkt. De opzet daarvan is dat maatschappelijke organisaties het bedrijfsleven om steun vragen. De bijdragen kunnen variëren van het leveren van expertise, het inzetten van menskracht of het aanbieden van materialen. Op deze manier geven ondernemers invulling aan hun maatschappelijke betrokkenheid.

Honderden matches
Voor deze MatchMarkt hebben zich ruim tachtig lokale ondernemers en bijna honderd maatschappelijke organisaties aangemeld. Partijen hebben op 14 november anderhalf uur de tijd om te handelen. De verwachting is dat er enkele honderden matches worden afgesloten. Het juiste aantal overeenkomsten wordt die middag bekendgemaakt. De gemaakte afspraken worden formeel vastgelegd door de notaris. Vervolgens moet de maatschappelijke organisatie binnen drie maanden contact opnemen met de aanbieder om af te spreken wanneer de bijdrage wordt gerealiseerd. Als de klus uiteindelijk is geklaard, berekent De Waaier de financiële waarde van alle geleverde bijdragen.