SCHAGEN - Tijdens de Paasvee-festiviteiten in Schagen zal bij café Alpha de nooduitgang als reguliere uitgang dienen. De extra uitgang wordt gecreëerd naar aanleiding van de paniek die er tijdens de meest recente editie van het feest ontstond. Meerdere mensen kwamen toen in de verdrukking en moesten buiten op straat behandeld worden door ambulancepersoneel.

De gemeente Schagen heeft het incident geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat het pand qua (brand)veiligheid aan de voorschriften voldeed. Ook de nooduitgangen zijn zowel voor als tijdens Paasvee nog eens extra gecontroleerd.

Hoewel uiteindelijk alle slachtoffers nog dezelfde avond naar buiten konden, had het volgens de feestgangers veel erger kunnen aflopen. "Een jongen had zijn arm om m’n keel heen, maar hij kon ook geen kant op en kon hem niet weghalen. Toen werd het zwart voor m’n ogen en ik dacht: 'hier ga ik nooit meer uit komen, dit ga ik niet overleven'", gaf een bezoeker toen aan tegenover NH Nieuws.

Op het moment van de verdrukking waren er naar schatting duizend bezoekers in de Alpha. De gemeente schrijft in een persbericht dat door de toename bij het in- en uitstromende publiek mensen bij de ingang in de verdrukking kwamen. Om een volgende panieksituatie volgend jaar te voorkomen zal naast de extra uitgang ook de EHBO-post op een andere plaats worden gezet.