Door de samenwerking tussen GGZ Noord-Holland-Noord en Brijder Verslavingszorg in FACT wijkteams maakt het niet langer uit waar cliënten zich aanmelden. Cliënten kunnen behandeling ontvangen voor al hun problemen, zonder in behandeling te hoeven zijn bij verschillende organisaties. Mensen krijgen de hulp die nodig is en kunnen met al hun vragen terecht bij één team.


In mei 2013 tekenden GGZ Noord-Holland-Noord en Brijder Verslavingszorg een samenwerkingsovereenkomst om de zorg voor cliënten in de regio Noord-Holland-Noord te verbeteren. Inmiddels is dit werkelijkheid geworden. Cliënten die bij Brijder Verslavingszorg in behandeling zijn, hebben vaak ook psychiatrische aandoeningen. Andersom komt het ook regelmatig voor dat cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord kampen met verslavingsproblematiek. René Keet, directeur behandelzaken maatschappelijke psychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord: "Het maakt niet uit of cliënten in behandeling zijn bij GGZ Noord-Holland-Noord of Brijder Verslavingszorg. Mensen kunnen van beide organisaties een integrale behandeling verwachten van verslaving en psychiatrische stoornissen. Doorverwijzing is hierdoor niet meer nodig.”

Eén aanspreekpunt voor de cliënt
In de gemeenten Medemblik en Opmeer werken specialisten van Brijder Verslavingszorg, GGZ Noord-Holland-Noord en Regionale Instelling Beschermd Wonen Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) samen in één team: het FACT-wijkteam. Dit is een multidisciplinair samengesteld team. FACT staat voor flexible assertive community treatment, een succesvol organisatiemodel dat psychiatrische behandeling en sociale interventies integreert binnen één en het zelfde team.

Hulpverleners behandelen mensen thuis, die ernstige problemen hebben op diverse levensgebieden. Veelal is er sprake van verslavingsproblematiek naast de psychiatrische problematiek. Ellen Haazelager, behandelaar Brijder Verslavingszorg: "Het grote voordeel is dat de cliënt en zijn naastbetrokkenen één aanspreekpunt hebben. Afhankelijk van de vraag, wordt er bekeken welke specialisten nodig zijn en bezoeken we gezamenlijk de cliënt thuis. We bespreken de vragen die er zijn. Dat kan zowel gaan over het middelengebruik, psychiatrische klachten of bijvoorbeeld dagbesteding."

In totaal zijn er twaalf FACT-wijkteams binnen GGZ Noord-Holland-Noord. GGZ Noord-Holland-Noord en Brijder Verslavingszorg werken ook samen in het FACT Jeugdteam. Gezamenlijk met Parlan Jeugd & Opvoedhulp, Lijn 5, Stichting de Praktijk en Bureau Jeugdzorg. Het team is actief in Hoorn, Enkhuizen en Grootebroek en behandelt kinderen en jongeren tot 18 jaar met complexe problemen. Saskia Wijga, teamleider FACT Jeugdteam GGZ Noord-Holland-Noord: “Er wordt continu samengewerkt met alle betrokkenen. Het team biedt hulp op het moment dat dat nodig is. Dat kan bijvoorbeeld thuis zijn, maar ook op school. Het maakt niet langer uit waar jongeren zich aanmelden. Het gaat om de gezamenlijke aanpak en de hulp die zij nodig hebben. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de kwaliteit van de hulpverlening zowel voor cliënten als hulpverleners is verbeterd.”

Kijk voor meer informatie op www.fact.nl