HEERHUGOWAARD - Woensdag 2 oktober vierde basisschool De Helix in Heerhugowaard met wethouder John Does de feestelijke start van de Bibliotheek op school. Om de samenwerking tussen Bibliotheek Kennemerwaard en school extra te bekrachtigen, waren de leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd in de vernieuwde schoolbibliotheek. Tijdens een officieel moment werd het contract getekend en waren er toespraken. De opening viel samen met de start van de Kinderboekenweek met het thema ‘Reis mee!’ De leerlingen deden een speurtocht waarbij ze leerkrachten verkleed als kinderboekenpersonages moesten zien te vinden.


Voortzetting samenwerking
De Helix heeft 2 jaar gebruik gemaakt heeft van de combinatiefunctionarisregeling en wil nu graag de samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard voortzetten middels de Bibliotheek op school. De afgelopen periode heeft de samenwerking geleid tot meer digitale geletterdheid in de klassen. Er waren speciale projecten waarbij de talenten van de kinderen werden gestimuleerd en de leescultuur in de school werd geoptimaliseerd.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge leeftijd te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen zo bij aan de mediawijsheid van burgers. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Ook de gemeente Heerhugowaard onderschrijft het belang van een goede taal- en leesvaardigheid.