NEDERLAND - De provincie Noord-Holland heeft een onderzoek laten doen onder 1.586 Noord-Hollanders. Een gezondere leefomgeving, voldoende werkgelegenheid en voldoende woningen in de stad voor iedereen vinden Noord-Hollanders het belangrijkst als ze aan het jaar 2050 denken.

Tevreden over woonplek

Noord-Hollanders zijn erg tevreden zijn over hun woonplek. Ze geven hun woonomgeving gemiddeld een 7.7 en maar liefst 88% van de inwoners raadt Noord-Holland aan als woonplek. Daarnaast zijn Noord-Hollanders behoorlijk honkvast; ruim driekwart denkt de rest van zijn leven in deze provincie te blijven. Behalve natuur, klimaat en energie, noemt 41% een gezonde leefomgeving, 32% voldoende werkgelegenheid en 30% voldoende woningen op het wensenlijstje voor de toekomst. Opvallend is dat Noord-Hollanders een rotsvast vertrouwen hebben in de eigen provincie. 77% van de respondenten vindt dat Noord-Holland zich in de juiste richting ontwikkelt, terwijl slechts 49% vindt dat Nederland de juiste richting op beweegt.

Input voor publiekscampagne omgevingsvisie

De komende weken worden de uitkomsten van het onderzoek besproken in de publiekscampagne Jouw Noord-Holland. Alle inwoners van Noord-Holland worden gevraagd om mee te praten over de toekomst van hun Noord-Holland. Hoe wil jij leven, wonen, werken en spelen? Nu, en in de toekomst? De uitkomsten van het onderzoek en de opbrengst van de campagne neemt de provincie Noord-Holland mee in het opstellen van haar omgevingsvisie die net na de zomer 2018 door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Anker Solutions.