NOORD-KENNEMERLAND – Ook in Noord-Kennemerland worden ouderen geconfronteerd met grote uitdagingen in de zorg, het welzijn en wonen. Regionale zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraar hebben de handen ineen geslagen om deze opgaven aan te pakken. Samen mét ouderen en naasten. Hiermee is het grootste samenwerkingsverband voor ouderen in deze regio ontstaan: Vitaal Oud in Noord-Kennemerland (VONK). Samen focussen zij zich op de juiste zorg op de juiste plek. Er zijn al diverse projecten gestart. De resultaten en knelpunten van deze projecten worden besproken tijdens de bijeenkomst voor alle betrokkenen en geïnteresseerden op donderdag 11 november in Theater de Vest in Alkmaar.

Het aantal ouderen neemt toe en de zorgvraag van de ouderen in de regio Noord-Kennemerland verandert. Ook de gezondheidsverschillen tussen mensen die in verschillende wijken wonen, nemen toe. Bovendien stijgen de zorgkosten, staat de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn onder druk en zijn er steeds meer geschikte woningen voor ouderen nodig. Gedurende het afgelopen jaar hebben ruim 20 partijen hun krachten gebundeld. Zij zijn het samenwerkingsverband VONK gestart: Vitaal Oud in Noord-Kennemerland. Ouderenzorgorganisaties, welzijn, huisartsen, ziekenhuis, woningcorporaties, gemeenten, de zorgverzekeraar VGZ, maar ook de ouderen zelf en hun naasten doen erin mee. Dit maakt het VONK het grootste samenwerkingsverband voor en mét ouderen in de regio. VONK kent ook een cliëntenraad, die afstemt of de projecten die worden bedacht ook echt verschil voor ouderen in de regio maken.

Projecten
Het doel van VONK is dat ouderen langer veilig en met behoud van kwaliteit van leven thuis kunnen wonen. Waar nodig worden zij ondersteund met informele en formele ondersteuning om vanuit eigen kracht en regie optimaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit jaar is hier een aantal projecten uit voortgekomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Leefstijlinterventies (het inzetten op preventie van chronische ziekten door het aanbieden van passende leefstijlprogramma’s), G’oud geregeld (het realiseren van passende woon-, zorg- en welzijnsdiensten in wooncomplexen zodat ouderen langer in de lokale gemeenschap kunnen blijven participeren) en Digivaardigheden & e-health (verbeteren van de digitale vaardigheden bij ouderen, zodat zij beter in staat zijn om e-health-toepassingen te gebruiken). Daarnaast zet VONK in op de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde in de zorg voor ouderen buiten de verpleeghuizen. Ook heeft zij verbinding met het PACT Wonen, dat zich richt op wonen met ondersteuning en de juiste voorzieningen voor ouderen.

Bijeenkomst

Op donderdag 11 november van 16.00 tot 17.30 uur in Theater de Vest in Alkmaar presenteert VONK de behaalde resultaten van de lopende projecten. Ook gaat zij in op de knelpunten binnen en buiten deze projecten en op de opgaven die er nog liggen. Alle betrokkenen en geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen en mee te denken. Aanmelden kan via www.VitaalOudNK.nl. Op deze website staat meer informatie over VONK, de projecten en een introductiefilm.