HEERHUGOWAARD - Dinsdag 30 april was Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks -PvdA bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in Heerhugowaard om met inwoners van Noord-Holland Noord in gesprek te gaan over de aanstaande Europese verkiezingen. De bijeenkomst werd georganiseerd door GroenLinks – PvdA Dijk en Waard en Alkmaar.

Na een korte speech over de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode: Bestaanszekerheid, Rechtsstaat en democratie, Veiligheid en internationale solidariteit vond onder leiding van oud-PvdA raadslid Naïma Ajouaau, een geanimeerd gesprek met plaats met de ruim 100 aanwezigen.

Daarbij kwamen tal van onderwerpen aan de orde waaronder het thema van de bijeenkomst “Voedselzekerheid zonder gif, Betaalbaar en beschikbaar! Hierbij benadrukte Eickhout dat de Europese subsidiestromen de grootste grondeigenaren (landbouw, tuinbouw en veeteelt) dusdanig bevoordelen dat 80% van de deze miljarden naar slechts 20% van de voedselproducenten in Europa stroomt. In heel Europa worden boeren in de wurggreep van banken, zaadveredelaars, kunstmest- en pesticideproducenten en de grootwinkelbedrijven gehouden waardoor alleen de grootste boerenbedrijven overblijven. Tegelijkertijd vindt door deze op maximale financiële opbrengst gerichte productie verarming en uitputting van de gronden plaats, worden mestoverschotten onbeheersbaar en vindt op grote schaal verspilling plaats. Zoals Eickhout het treffend zei: “Als ik boer zou zijn, zou ik ook in opstand komen!”

Enkele aanwezige boeren uit de regio benadrukten dat boeren die op een andere manier (biologisch of regeneratief) willen werken het in Nederland wel heel moeilijk gemaakt wordt. Eickhout bevestigde dit, en wist te melden dat andere lidstaten, zoals Oostenrijk, hier veel verder mee zijn. Het lukt het Europese Parlement (nog) niet om wijziging in deze situatie aan te brengen. Met als belangrijkste oorzaak dat de goed georganiseerde landbouwlobby, waarin de banken, zaadveredelaars, kunstmest- en pesticideproducenten de scepter zwaaien zich tegen iedere verandering verzetten.

Een andere uitdaging voor het nieuw te kiezen Europese Parlement is de uitholling van de Green Deal van Frans Timmermans te stoppen. Hierbij gaat het om de keus voor bescherming van de inwoners van Europa, het uitvoeren van de afspraken in het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot max 1,5° te beperken en de natuur te beschermen of het “laissez faire” van de marktwerking. Het antwoord op het falen van de heilig verklaarde marktwerking is niet ‘meer marktwerking’ maar democratische controle.

Al met al een inspirerende bijeenkomst.