Op de foto van links naar rechts Peter de Baat (wethouder Alkmaar), Pieter Dijkman (Graft-De Rijp), Gido Oude Kotte (Heerhugowaard), Irene Makelaar (directeur 'Halte Werk'), Simon Binnendijk (Schermer) en Bert Fintelman (Langedijk)

Op donderdag 18 december ondertekenden de gemandateerde wethouders van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk de ‘Gemeenschappelijke Regeling BVO’. Hiermee is de oprichting van 'Halte Werk', de gecombineerde sociale dienst voor de drie deelnemende gemeenten, per 1 januari 2015 formeel een feit.
De medewerkers van 'Halte Werk' regelen voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk uitkeringen, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Ze zitten met het UWV in één pand in Alkmaar. Het is een landelijke primeur dat sociale diensten een gemeenschappelijke regeling treffen waarbij de drie colleges van B&W de organisatie direct aansturen. Deze zogenoemde Bedrijfsvoeringsorganisatie werd mogelijk gemaakt na een aanpassing in de wet. Het verkort de lijnen, vergroot de daadkracht en maakt het mogelijk de dienstverlening aanzienlijk te verbeteren.

"We hebben daarmee een organisatie die ongekend slagvaardig wordt", zegt wethouder Gido Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard. "Uitvoering en besluitvorming lopen elkaar niet meer voor de voeten." Oude Kotte wordt de eerste voorzitter van het bestuur van 'Halte Werk'. Ook wethouder Peter de Baat die namens Alkmaar tekende, is lovend over de nieuwe organisatievorm. "De organisatievorm past bij de wens gemeenschapsgeld zo doelmatig mogelijk te besteden."

Cliënten zullen naar verwachting geen hinder ondervinden van de overgang naar de nieuwe organisatie. Alles is op alles gezet om de uitbetalingsregelingen ook in januari vloeiend te laten verlopen.

Transitieplan
Ook voor de medewerkers die naar de nieuw opgerichte organisatie overgaan is, in nauw overleg met de vakbonden, een transitieplan gemaakt. Zij blijven ambtenaar. De verschillende regelingen uit de drie deelnemende gemeenten, zoals vrije dagenregelingen, worden zo soepel mogelijk geharmoniseerd. Voor meer informatie is vanaf 5 januari 2015 de website www.haltewerk.nl beschikbaar. Het bezoekadres is Achter de Vest 1 te Alkmaar. Voor telefonische contact kunt u bellen met 14072 – keuze Alkmaar. U kunt op het genoemde adres terecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.