Broek op Langedijk - Provincie Noord-Holland renoveert de Broekhornerbrug over het kanaal Alkmaar (Omval) in Broek op Langedijk van 6 oktober tot en met 30 november 2014. De werkzaamheden brengen hinder met zich mee.
De renovatiewerkzaamheden bestaan uit het repareren van de onderkant van de brug, herstellen van de middenpijler, het vervangen van het brugdek en vervangen van de remmingwerken in het kanaal.

Afzetting
Op 6 oktober start de provincie met reparaties aan de onderkant van de Broekhornerbrug. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de Prins Hendrikkade gedeeltelijk afgezet tot en met 16 november. De weg ter hoogte van de brug is hierdoor te smal om elkaar tegelijkertijd te passeren. Het verkeer kan beurtelings langs de werkzaamheden rijden.

Het brugdek van de Broekhornerbrug wordt op 10 november vervangen. De Broekhornerbrug is dan een week afgesloten voor het autoverkeer. De naastgelegen fietsbrug blijft voor (brom)fietsers beschikbaar. Het (brom)fietsverkeer dient wel rekening te houden met verkeersstops. De vaarweg is ter plaatse gestremd op 10 en 11 november.

Volgen
Naast verkeershinder kunnen de werkzaamheden aan de Broekhornerbrug ook stof, trillings- en geluidshinder veroorzaken. Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis). De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/Alkmaar (Broekh