HEERHUGOWAARD - Op advies van het RIVM zegt premier Rutte tegen Nederland 'blijf thuis'. Het is dus ook niet de bedoeling om er met het bootje op uit te trekken. Op advies van de veiligheidsregio houdt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier daarom de sluizen en bruggen tot nader orde gesloten. Dat geldt ook voor alle zelfbedieningssluizen.


Het hoogheemraadschap volgt de richtlijnen van het RIVM. De organisatie heeft maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen en toch ook de 'kritische processen' te garanderen. Vaarwegrecreatie behoort niet tot de kritische processen die te allen tijde doorgang moet vinden. Beroepsvaart kan sluizen en bruggen wel passeren volgens de winterregeling. Deze regeling blijft ook na 16 april, de gebruikelijke startdatum van het vaarseizoen, van kracht. Meer informatie is te vinden op www.hhnk.nl/vaarwegen.

In en voor sluis risico op Corona
Hoewel het houden van 1,5 meter afstand op het water misschien goed uitvoerbaar is, zijn er bij bruggen en sluizen toch verschillende contactmogelijkheden. Daarbij ontstaat risico op verspreiding van het coronavirus. Niet alleen tussen de opvarenden, die vaak dicht op elkaar in de sluis liggen, maar het risico geldt ook voor de wachtende fietsers en voetgangers bij bruggen en sluizen. En ook de sluis- en brugwachters lopen risico. Bovendien is het faciliteren van vaarwegrecreatie in strijd met het devies 'thuisblijven'. Dit bericht zal voor veel bezitters van bootjes een teleurstelling zijn, toch wordt gerekend op begrip.