HEERHUGOWAARD - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert in wel twintig gemeentes de wegen, en is ook verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op veel van die wegen en fietspaden. Waar dat precies geldt, is nu te zien op www.hhnk.nl/gladheidsbestrijding. Wie z'n straatnaam intypt, kan zien of daar in opdracht van het hoogheemraadschap wordt gestrooid.

Het hoogheemraadschap coördineert de gladheidbestrijding maar schakelt voor de uitvoering Rijkswaterstaat in. Dat gebeurde dit seizoen al elf keer. In samenwerking met veldcoördinatoren en Meteogroep houdt de hoofdcoördinator van het schap dag en nacht in de gaten wanneer er gestrooid moet worden. Omdat het werkgebied is ingedeeld in vier districten, kunnen alle wegen en fietspaden in slechts tweeëneenhalf uur worden gestrooid. Soms wordt juist lokaal gestrooid.

Wie strooit waar?
Welke instantie waar verantwoordelijk is voor de gladheidsbestrijding is niet meteen logisch en duidelijk voor iedereen. Sommige gemeentes hebben de verantwoordelijkheid voor het strooien overgedragen aan het hoogheemraadschap en andersom heeft het schap soms aan gemeentes gevraagd te strooien op bepaalde wegen. Het is niet per definitie zo dat de instantie die beheert ook het strooien regelt. Daarom is het handig dat op www.hhnk.nl/gladheidbestrijding te zien is waar het hoogheemraadschap het strooien aanstuurt. Inwoners die het idee hebben dat op die betreffende wegen niet goed wordt gestrooid, kunnen dat direct bij het schap melden.

Gladheid voorkomen
Gemeentes, provincie, Rijk en het hoogheemraadschap hebben hun eigen gladheidbestrijdingsbeleid. Sommige instanties strooien pas als het glad is; het schap wil dat voorkomen en strooit preventief. Maar weggebruikers kunnen er nooit zomaar vanuit gaan dat er wel gestrooid zal zijn. Bij een temperatuur rond of onder het vriespunt met regen, mist of sneeuw, kan de weg altijd glad zijn. Bij winters weer moeten weggebruikers altijd voorzichtig zijn, want soms is er sprake van plotselinge of zeer lokale gladheid. Niet op alle wegen wordt gestrooid en soms wordt het zelfs na het strooien toch weer glad. Vooral bij bruggen is het oppassen geblazen. Die bevriezen sneller omdat ze zowel van boven als van onder afkoelen. Bij fietsbruggen ontbreekt ook de warmte van het autoverkeer, dus die zijn eerder glad en kunnen ook langer glad blijven. Blijf dus alert!