NOORD-HOLLAND - 7 Noord-Hollandse woningbouwprojecten uit 5 gemeenten ontvangen een bijdrage van het Rijk om sneller te kunnen bouwen. Het gaat om projecten in Den Helder, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk en Dijk & Waard.


De gemeenten Heemskerk en Dijk & Waard hebben subsidie ontvangen voor 2 projecten. De provincie Noord-Holland heeft gemeenten ondersteund bij hun subsidieaanvraag.

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer is blij dat de 7 woningbouwprojecten door deze subsidie sneller van de grond kunnen komen: “We moeten tot en met 2030 191.000 woningen bouwen in Noord-Holland. Dit kan alleen als we samen alle mogelijkheden aangrijpen om projecten te versnellen. Ik hoop dat de gemeenten deze woningen zo snel mogelijk kunnen bouwen, want er zijn veel woningzoekenden die daarmee geholpen zouden zijn.”

Overzicht projecten

Den HelderDijkkwartier227
Edam-VolendamDe Lange Weeren1160
HaarlemMolenwijk Noord - Waddenbuurt254
HeemskerkStationsomgeving Heemskerk251
HeemskerkDe Velst269
Dijk & WaardStationskwartier Dijk en Waard687
Dijk & WaardOostrand Noord- en Zuid-Scharwoude578
Totaal3426


Van de 9 Noord-Hollandse aanvragen zijn er 7 gehonoreerd. Gemeenten van wie de aanvraag deze ronde is afgewezen krijgen een herkansing.

Woningbouwimpuls

Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen doordat ze een financieel tekort kennen. Het geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.