NOORD HOLLAND - Illegale mountainbikeroutes, quad-rijders door de duinen of stropers. Het zijn maar een paar van de vele overtredingen waar de inspecteurs van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) mee te maken hebben. Een ochtend mee op pad.

Dagelijks zijn 3 inspecteurs van de RUD onderweg in de natuurgebieden van de provincie Noord-Holland. Ze controleren in opdracht van de provincie op bomenkap, geluidsovertredingen, het naleven van de Wet natuurbescherming en andere overtredingen.

“Kijk, hier zijn struiken weggeknipt om een pad voor mountainbiken vrij te maken”, vertelt inspecteur Sebastiaan terwijl we door de duinen bij Zandvoort lopen. “Zonder een vergunning kan dat natuurlijk niet. Maar het kan nog erger hoor: quad-rijders die door de duinen scheuren. Dwars door allerlei kwetsbare natuur heen. En heel lastig om tegen op te treden, helaas.”

Bewust maken
Gedeputeerde Adnan Tekin (natuur), die vandaag mee op pad is, snapt dat daarop handhaven soms lastig is. “Daarom wil ik vooral inzetten op het voorkomen van ongeoorloofd gedrag. Mensen bewuster maken. Duidelijk maken waar het stil moet zijn en waar we de natuur beschermen. En dat jullie dit controleren en ervoor zorgen dat de natuur schoon, heel en veilig blijft.”

Kerststukjes
Een hardnekkig probleem is stroperij. Inspecteur Frank: “Natuurlijk mag je best een paar bramen van een struik plukken voor eigen gebruik. Maar wanneer je daarmee de natuur verstoort is dat stroperij. Denk aan jagen zonder de juiste vergunning, maar ook bomen kappen of beschermde planten weghalen. Zo wordt er momenteel op sommige plekken op grote schaal veenmos weggehaald. Waarschijnlijk voorkerststukjes…”

Samenwerking
Omdat het lastig is om alle natuurgebieden continu te controleren, wordt vooral gekeken hoe er nog beter kan worden samengewerkt tussen de RUD NHN, de provincie en andere diensten. Ook worden regelmatig zogenaamde handhavingsestafettes gehouden, waarin medewerkers van de RUD NHN samen met bijvoorbeeld de politie, Rijkswaterstaat, de Douane of de samenwerkende natuur- en recreatiebeheerders (TBO)*, optrekken om te controleren op misstanden in een gebied. Tekin: “Dit is natuurlijk hoe we het graag zien: we hebben allemaal hetzelfde doel. Alleen door goed samenwerken kunnen we de natuur beschermen.”

*TBO bestaat uit samenwerkende Terreinbeheerders (natuur en recreatiebeheerders) in Noord Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatie Midden Nederland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer, Waternet.