DIJK EN WAARD - Iris van Asselt (37) en Petra van Kleef (39) mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Dijk en Waard noemen. Ze dragen deze 'titel' voor de tweede keer. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. Een week waarin Klimaatburgemeesters een belangrijke rol spelen voor hun medebewoners. Het is namelijk de bedoeling dat Iris van Asselt en Petra van Kleef de inwoners van gemeente Dijk en Waard inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder Iris en Petra uit gemeente Dijk en Waard. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Bewustwording

Iris woont met haar partner in een eigen gebouwde, biobased, circulaire dubbele tiny house in een eco-community. Ze hebben hier ook een Kenniscentrum waar ze lezingen en workshops geven om anderen te inspireren om duurzamer te wonen en leven. Iris is een duurzame interieurstylist van beroep waarbij ze klanten inspireert en adviseert over de duurzame materialen en merken die er zijn. "Ons huis noem ik vaak mijn showroom omdat alles duurzaam/circulair is." Petra inspireert anderen op een positieve manier om zelf in actie te komen voor ons klimaat en de wereld. Sinds 2018 verduurzaamt ze samen met haar gezin hun levensstijl. Dit doen ze met grote en kleine stappen volgens de Verborgen Impact Top 10 naar het boek van Babette Porcelijn. Ook schrijft ze een blog die anderen inspireert om te verduurzamen. "Ik ga samen met mijn collega Klimaatburgemeester Iris tips delen op social media en we kijken nog of we in samenwerking met de gemeente activiteiten kunnen ontplooien."

Speciaal voor deze benoeming ontvingen zij de 'Nationale Klimaatweekvlag' die zij de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters zijn geworden van gemeente Dijk en Waard.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda.