ALKMAAR - De afgelopen maanden zijn er weer 20 jongeren in Alkmaar en Schagen geweest die hun kans hebben gegrepen hun talenten te ontdekken. Zij deden mee met het Gouden Kans Project van MEE & de Wering. Gedurende 26 weken volgden zij workshops, leerden ze nieuwe vaardigheden en zetten zich in voor een opdracht voor een sociale organisatie.

Praktijkervaring met impact
In het Gouden Kans Project werken jongeren tussen de 16 en 27 jaar 26 weken lang samen aan een ‘goed-gevoelproject’ bij een organisatie die sociaal of duurzaam het verschil maakt. Ze beginnen met een gezamenlijke startweek om elkaar en zichzelf beter te leren kennen. Daarna volgen ze een inspirerend workshopprogramma om interesses, talenten en doelen te ontdekken en ontwikkelen. Ten slotte zetten ze zich bij verschillende organisaties in voor een maatschappelijke opdracht. In een team van 3 of 4 deelnemers lossen zij een vraagstuk op met de tools en inspiratie die ze in de workshops hebben opdoen.

Isolement
De organisaties krijgen nieuwe inzichten en een concreet project door de inzet van de jongeren. Een van de deelnemende organisaties was bijvoorbeeld de Special Social Club, die feesten voor jongeren met een beperking organiseert. Zij wilden meer jongeren bereiken. Een groep Gouden Kans-deelnemers is met dit vraagstuk aan de slag gegaan en heeft contacten gelegd met een woonvoorziening waar jongeren met een beperking wonen. Het bereik van de Special Social Club is op deze manier vergroot, met als resultaat dat er meerdere jongeren met een beperking uit hun isolement worden geholpen.

Betere keuzes
De deelnemers ontwikkelen zich op verschillende vlakken en worden daardoor gesterkt in probleemoplossend denken. Martine Schats van MEE & de Wering legt uit dat die ontwikkeling heel zinvol is voor de toekomst van de deelnemers: “Na dit project weten zij beter wie zij zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Hierdoor kunnen ze betere keuzes maken op het gebied van opleiding en werk.”Wendy, een van de deelneemsters uit Schagen, kwam door het project in een flow en kreeg hierdoor een andere mindset: “Ik kreeg rust en goede begeleiding. Daardoor is voor mij duidelijk geworden wat mijn volgende stap wordt. Ik ga een opleiding tot ervaringsdeskundige doen, en wil daarna naar een verzorgende IG MBO 3 opleiding doorstromen. Ik kan oprecht zeggen dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest!”