ALKMAAR - Uit de nieuwe planning van de aannemer blijkt dat de Leeghwaterbrug pas in september 2019 opgeleverd kan worden. De provincie Noord-Holland heeft in juli 2018 diverse maatregelen aan de aannemer van de Leeghwaterbrug opgelegd, omdat de werkzaamheden niet volgens afspraak verliepen.

Eén van de maatregelen betrof het aanleveren van een herstelplan inclusief planning. Het herstelplan en de planning worden nog aangescherpt, maar geven de provincie voldoende aanleiding om door te gaan. De planning is het meest kritische onderdeel en kent 2 belangrijke data: de herstart van het werk en de ingebruikname van de brug. De herstart van de werkzaamheden aan de brug staat nu gepland in de week van 15 oktober 2018.

Planning
De aanvang van de werkzaamheden is afhankelijk van het opheffen van de gedeeltelijke bouwstop. Er geldt nog een gedeeltelijke bouwstop voor werkzaamheden aan de fundering van de brug. Hiervoor dient de aannemer nieuwe berekeningen en tekeningen aan te leveren bij de gemeente Alkmaar (het bevoegd gezag).

Maatregelen
De aannemer heeft diverse maatregelen getroffen. Zo heeft de aannemer de projectorganisatie uitgebreid en de projectleiding van de opdrachtnemer is vervangen. Ook gelden er herziene procedures en werkwijzen. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland in juli 2018 maatregelen genomen om de werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen hervatten. Zo nemen 2 gespecialiseerde provinciemedewerkers deel aan de voorbereiding van het werk.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan Leeghwaterbrug zijn ook te volgen via de website over de Leeghwaterbrug.