HEERHUGOWAARD - Deze week start het hoogheemraadschap met het maaien van wegbermen. Bij deze veiligheidsronde wordt er tot anderhalve meter vanaf de weg gemaaid en rondom verkeersobjecten. Van sommige brede bermen maait het hoogheemraadschap alleen het gedeelte dat nodig is voor de verkeersveiligheid. De overige oppervlakte blijft ongemoeid tot na het broed- en groeiseizoen, wat goed is voor de flora en fauna.

Het hoogheemraadschap houdt bij het maaien rekening met de flora en fauna. Voorheen werden wegbermen en dijken twee à drie keer per jaar volledig gemaaid. Tegenwoordig hanteert het hoogheemraadschap digitale kaarten waarop staat aangegeven waar wanneer en op welke manier gemaaid wordt. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk buiten het broedseizoen wordt gemaaid en dat vegetatie behouden blijft waar het kan.

Verkeersveiligheid
Hoewel alles in bloei staat en de vogels broeden, gaat het hoogheemraadschap toch nu maaien. De verkeersveiligheid gaat voor. Overigens is de kans nihil dat vogels broeden binnen anderhalve meter van de rand van de weg. Om de natuur tegemoet te komen, inspecteert het hoogheemraadschap vooraf de bermen op broedende vogels. Aanwezige nesten krijgen een opvallende markering en worden tijdens het maaien ontzien. Een bijkomend voordeel van deze inspectie is dat afvaldumpingen, die de laatste tijd helaas regelmatig voorkomen, tijdig worden gesignaleerd. Want die wil je echt niet in de maaier hebben. Meer informatie over maaien: www.hhnk.nl/maaien