HEERHUGOWAARD - Magentazorg organiseert in 2022 weer de PPEP cursussen om het welzijn van mensen met de ziekte van Parkinson en mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad, te verhogen. Het zogeheten Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL) leert deelnemers, patiënt en partner of mantelzorger, beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte van Parkinson of een CVA.

De cursussen hebben als doel de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte of aandoening te verbeteren. Psychische en psychosociale gevolgen voor patiënt en partner/mantelzorgers kunnen beter worden gemanaged. Het is gericht op dat wat nog wel kan, ondanks de beperkingen.

Er wordt gewerkt met aparte groepen voor patiënten en partners, waardoor patiënten of partners ook alleen kunnen meedoen. Het onderlinge contact met andere patiënten en partners wordt veelal als zeer waardevol beschouwd. Een cursist: “Mijn man en ik hebben geleerd om meer en beter met elkaar te praten. Het praten met de deelnemers in de partnergroep heeft mij meer begrip gegeven voor de beperkingen die mijn man heeft door zijn chronische ziekte.”

Cursusdata
Beide cursussen vinden zowel in het voorjaar als in het najaar plaats. De cursus PPEP parkinson start op maandag 7 februari en op dinsdag 20 september. De cursus PPEP CVA start op dinsdag 22 maart en op dinsdag 18 oktober. Iedere cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en vindt wekelijks plaats van 10.00 uur tot 11.30. De kosten voor deelname aan de cursus, exclusief werkboek, zijn 250 euro per persoon. Dit wordt door de meeste verzekeraars (deels) vergoed. U hoeft geen andere zorg of behandeling af te nemen bij Magentazorg om deel te nemen. Deze cursus vindt plaats met inachtneming van de algemeen geldende regels rondom corona en onder voorbehoud van de coronamaatregelen vanuit de overheid.

Inschrijven
Meer weten of inschrijven? Voor de cursus PPEP parkinson kunt u contact opnemen met Meriam Wijnker, ergotherapeut, via m.wijnker@magentazorg.nl of via (072) 519 81 36 (afdeling ergotherapie). Voor de PPEP cursus CVA kunt u contact opnemen met Hinke Lageveen, wijkverpleegkundige, via h.lageveen@magentazorg.nl. Inschrijven is mogelijk tot twee weken voor de start van de cursus.