ALKMAAR - Nu er vergaande beperkingen in het sociale leven zijn doorgevoerd, blijft MEE & de Wering beschikbaar en bereikbaar om ervoor te zorgen dat iedereen zo normaal mogelijk verder kan. Zo’n 200 professionals en extra vrijwilligers staan klaar om de kwetsbaarsten te ondersteunen. Zo probeert de organisatie de gevolgen van de corona-crisis het hoofd te bieden.


Voor sommige mensen is het lastig om hun leven zo goed mogelijk op de rit te houden, nu het openbare leven vanwege het corona-virus grotendeels stil ligt. Zij hebben net even meer of andere hulp nodig. Daarom breidt MEE & de Wering in delen van Noord-Holland de telefonische dienstverlening uit, en blijven de hulpverleners overal uitvoerig meedenken en oplossingen bieden. De professionals zijn de hele dag bereikbaar om mensen te woord staan. Ze bieden bijvoorbeeld een luisterend oor, organiseren de dringend noodzakelijke ondersteuning of geven advies bij ingewikkelde zaken rond administratie en financiële regelingen. De hulp is gratis.

Belcirkels
Samen met ketenpartners wordt momenteel bekeken wat de medewerkers en vrijwilligers nog meer kunnen doen om praktische hulp te bieden. Er kunnen belcirkels worden opgezet of er kan hulp worden geboden bij het doen van boodschappen of bij voedselbanken. Ook online verlicht MEE & de Wering de situatie van mensen die thuis zitten: sinds maandag geeft de stichting elke dag op luchtige wijze tips op Facebook en Twitter om de dag zinvol en gezond door te komen.

Extra de dupe
Bestuurder Rob Hartings: “Er zijn in onze maatschappij mensen die minder flexibel kunnen reageren op wat er nu om hen heen gebeurt. Denk aan mensen met een licht-verstandelijke beperking of mensen met een stoornis in het autisme-spectrum. Nu van ons allen veel gevraagd wordt in het terugdringen van het corona-virus, dreigen deze mensen extra de dupe te worden. Ze zitten thuis, zijn nog meer in hun mobiliteit ingeperkt of kunnen mentaal niet goed met deze ingrijpende verandering omgaan. Vereenzaming dreigt. Sommige mensen kunnen door zo’n situatie ook verward of angstig raken. En dat kan vervelende gevolgen hebben, voor nu, maar ook voor de langere termijn. Maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers raken overbelast, omdat dagbesteding van hun naasten niet door kan gaan.”

Solidariteit
De laatste dagen hebben zich veel mensen gemeld om zich als vrijwilliger aan te bieden. Hartings: “Het is prachtig om te zien dat zo’n vreemde situatie als deze ook heel veel solidariteit oproept. Er zijn overal mensen die wat voor een ander willen doen. Wij kunnen ze samenbrengen met mensen die hulp nodig hebben, omdat wij de netwerken al hebben.”

“Trek aan de bel”
Hoewel MEE & de Wering al vele jaren ervaring heeft met het bieden van hulp en advies, is het ook voor hen een uitzonderlijke tijd: “Voor hulpvragen zijn wij er altijd. En juist nu de maatschappij deels ontwricht raakt, moeten wij nog meer bevlogen ons best doen. Dat doen we graag. Sommige mensen hebben deze hulp nu extra hard nodig. Iedereen die denkt dat hij of zij wel wat hulp kan gebruiken, kan bij ons terecht. Trek aan de bel, er is veel dat we voor je kunnen doen.”