NEDERLAND - Vierhonderd rechercheurs draaien elk jaar honderden mensenhandel-zaken, waaronder naar de uitbuiting van Roma-kinderen.

Complexe zaken

Bij de politie zijn elf mensenhandelteams bezig met mensenhandel. Ze draaien honderden zaken per jaar. Het zijn vaak complexe onderzoeken, mede vanwege het internationale karakter van mensenhandel. Daders en slachtoffers reizen vaak door de Europese landen onder valse namen waardoor ze moeilijke te traceren zijn. Dit geldt zeker voor de mensenhandel waarbij Roma kinderen zijn betrokken. Dat maakt het vaak moeilijk om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Signalen herkennen

Maar ook als er geen mogelijkheden zijn voor een strafrechtelijk onderzoek is het van belang dat slachtoffers zo snel mogelijk uit de uitbuitingssituatie worden gehaald en dat ze goed worden opgevangen. Met name in het herkennen van uitbuitingssituaties heeft de politie een belangrijke rol. Deze ontwikkelt op dit moment dan ook een vaste werkwijze om slachtoffers zo snel mogelijk te herkennen. Ook wordt er dit jaar extra training gegeven aan politiemensen over het herkennen van signalen van mensenhandel.

13Oceans

In 2015 en 2016 draaide een groot onderzoek naar criminele uitbuiting van Roma-kinderen door een speciaal opgericht landelijk team genaamd 13Oceans. Indertijd was het formeren van een landelijk team de enige manier om de gevraagde expertise snel bij elkaar te brengen. De opbrengsten van 13Oceans zijn bewaard gebleven; zo is er binnen de keten een expertgroep opgezet. Deze bevordert en stimuleert de multidisciplinaire aanpak zoals deze voor het eerst is opgezet door 13Oceans.

Deelnemers expertgroep

Deelnemers zijn het Openbaar Ministerie, politie, Comensha, Fier Frysland, Leger de Heils, Raad voor de Kinderbescherming, Defence for Children en gemeenten. Doel van deze aanpak is om aard en omvang van kinderuitbuiting permanent in beeld te krijgen, het ondersteunen van strafrechtelijke onderzoeken, informatie-uitwisseling, goede zorg en begeleiding voor de slachtoffers, bevorderen multidisciplinaire aanpak, uitwisselen best practices, opmaken bestuurlijke rapportages en het geven van voorlichtingen en trainingen. Naar aanleiding van 13Oceans draait de Landelijke eenheid op dit moment een aantal vervolgonderzoeken.

Moeilijke afwegingen

Politiecapaciteit is schaars. Er moeten altijd keuzes worden gemaakt welke onderzoeken worden gedraaid. Ernst, aard, omvang en opsporingsindicaties zijn dan van belang. Omdat er vaak sprake is van schrijnende situaties zijn dit altijd moeilijke afwegingen. Dit is niet alleen het geval wanneer het minderjarige Roma kinderen betreft.